CPK przejmuje warszawskie lotnisko. Ma też udziały w innych portach lotniczych

Lotnisko Warszawa Chopina

Nowa Era w Polskiej Infrastrukturze Lotniczej: CPK Aktywuje Inwestycje w Lotniskach

Wielkie zmiany zachodzą na polskim niebie! Spółka Polskie Porty Lotnicze (PPL), będąca właścicielem prestiżowego Lotniska Chopina w Warszawie oraz innych portów lotniczych, wchodzi do Grupy Kapitałowej CPK (Centralny Port Komunikacyjny). Ponadto, PPL posiada porty lotnicze w Radomiu, Zielonej Górze i udziały w kilku innych kluczowych lotniskach.

Sprawdź chopin airport parking

Integracja z Grupą Kapitałową CPK

Centralny Port Komunikacyjny ogłosił, że akcje Polskich Portów Lotniczych zostały przekształcone i włączone do grupy kapitałowej CPK. To ważny krok w rozwoju infrastruktury lotniczej w Polsce. CPK, jako dominujący gracz, będzie zarządzać najważniejszymi aktywami lotniczymi w kraju.

Nowy Impuls dla Rozwoju Lotniska Chopina

Zakończono proces przekształceń w PPL, a teraz Grupa CPK przejmuje stery nad inwestycjami związanymi z budową nowego lotniska przesiadkowego. To ogromny krok w kierunku rozwoju Lotniska Chopina w nowym miejscu, w standardzie światowej klasy.

Korzyści z Integracji

Włączenie PPL do Grupy Kapitałowej CPK przyniesie liczne korzyści. Po pierwsze, stworzy to silną grupę kapitałową, która będzie zarządzać kluczowymi państwowymi aktywami lotniczymi. Po drugie, Grupa Kapitałowa CPK będzie odgrywać dominującą rolę na europejskim rynku. Po trzecie, ten krok usprawni rozwijanie infrastruktury CPK, co z kolei wpłynie na wzrost liczby miejsc pracy.

Kapitał na Wysokim Poziomie

Dzięki wniesieniu akcji PPL o wartości 6,4 mld złotych do CPK oraz emisji obligacji o wartości 3,6 mld złotych przez Ministerstwo Finansów, kapitał zakładowy CPK wzrósł do blisko 11,5 mld złotych. Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez Skarb Państwa. Środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane na kontynuację przygotowań, projektowania i budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

O Projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Centralny Port Komunikacyjny to strategiczny węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, integrujący transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

Polskie Porty Lotnicze (PPL) pełnią ważną rolę jako właściciele i zarządcy Lotniska Chopina w Warszawie oraz portów lotniczych w Radomiu i Zielonej Górze. Posiadają także udziały w większości portów regionalnych w Polsce, takich jak Kraków, Katowice, Gdańsk, Poznań, Wrocław i Rzeszów.

Te strategiczne zmiany w polskiej infrastrukturze lotniczej otwierają nowe perspektywy dla rozwoju sektora lotnictwa w kraju. Grupa Kapitałowa CPK, w połączeniu z doświadczeniem Polskich Portów Lotniczych, ma potencjał, aby przekształcić Polskę w europejskiego lidera w dziedzinie infrastruktury lotniczej.

Polecane posty