Rewolucja w sprawie Lotniska Chopina: Plan likwidacji i wyprzedaży

Lotnisko Warszawa Chopina

Wielka zmiana w kwestii Lotniska Chopina została właśnie ogłoszona przez posłów Koalicji Obywatelskiej – Michała Szczerbę i Dariusza Jońskiego. Wcześniej Stały Komitet Rady Ministrów podjął decyzję, że po otwarciu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) i przeniesieniu ruchu komercyjnego, stołeczne lotnisko na Okęciu utraci swoje statusu portu lotniczego.

Sprawdź ile kosztuje parking na lotnisku chopina

Ważne informacje przedstawione na spotkaniu w Olsztynie

W poniedziałek, podczas spotkania z uczestnikami Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie, posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński przedstawili nowe ustalenia dotyczące Lotniska Chopina. Określili to jako „ostatni skok PiS-u na klejnot w koronie naszego majątku narodowego” i wyrazili obawy co do planów likwidacji i wyprzedaży tego strategicznego terenu.

Decyzja Stałego Komitetu Rady Ministrów

Według informacji przekazanych przez posłów, decyzja o wyeliminowaniu cywilnego ruchu lotniczego z Okęcia została podjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów 25 maja 2023 roku. To oznacza, że Lotnisko Chopina przestanie funkcjonować w obecnej formie w momencie uruchomienia CPK.

Pełnomocnik rządu ds. CPK, Marcin Horała, zaprzeczył doniesieniom o likwidacji Lotniska Chopina, argumentując, że decyzja Stałego Komitetu Rady Ministrów dotyczy jedynie przeniesienia głównego ruchu komercyjnego. Twierdzi, że nie ma planów sprzedaży gruntów pod lotniskiem Chopina.

Nowe ustalenia posłów

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zorganizowali konferencję w czwartek, aby przedstawić swoje ustalenia. Michał Szczerba podkreślił, że w sytuacji, gdy panuje dezinformacja, prawda staje się najpotężniejszą bronią. Dlatego przedstawiają nowe dokumenty, które pozyskali w trakcie kontroli poselskich, również w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szczerba przedstawił „protokół z posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów”, z którego wynika jednoznacznie, że Komitet ten zdecydował o wykreśleniu Lotniska Chopina z sieci lotnisk w Polsce. Dodał, że w komitecie tym uczestniczyło 34 ministrów i wiceministrów.

Decyzja „przesądzona”

Dariusz Joński podkreślił, że w protokole Komitetu Stałego Rady Ministrów, do którego dotarli, napisano, że „decyzję o przeniesieniu całego ruchu cywilnego z Lotniska Chopina na CPK należy uważać za przesądzoną”. To oznacza, że jest to planowany kierunek działań.

Również podczas kontroli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów posłowie dowiedzieli się, że istnieje furtka prawna umożliwiająca sprzedaż gruntów, co wskazywałoby na plany wyprzedaży terenów Lotniska Chopina.

Ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK

Szczerba przypomniał, że od 2 października obowiązuje ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK. Artykuł dwunasty tej ustawy mówi o tym, że w ciągu sześciu miesięcy od przekształcenia portów lotniczych w spółkę, akcje portów lotniczych zostaną wniesione na podwyższenie kapitału zakładowego CPK. To może otworzyć drzwi do prywatyzacji gruntów lotniskowych.

Spółka CPK i plany zagospodarowania terenów

Dariusz Joński podkreślił, że Państwowe Porty Lotnicze stały się jednoosobową spółką Skarbu Państwa, a ta spółka zostanie wchłonięta przez CPK w ciągu sześciu miesięcy. W związku z tym spółka CPK przygotowała dokument pt. „Cele i ambicje projektowe dla zagospodarowania terenów polotniskowych Okęcia”. Dokument ten zakłada stworzenie spółki celowej, która zarządzałaby nieruchomościami po likwidowanym porcie lotniczym i mogłaby je sprzedawać różnym podmiotom, w tym deweloperom komercyjnym.

Podsumowanie

Decyzja o przyszłości Lotniska Chopina budzi wiele kontrowersji i wątpliwości. Posłowie Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że istnieją dowody na plany likwidacji i wyprzedaży terenów lotniska. Sprawa ta ma duże znaczenie dla Warszawian i mieszkańców stolicy, którzy mają prawo wiedzieć, co zostanie zrobione z tym strategicznym obszarem. Debaty na ten temat będą pewnie trwać, a przyszłość Lotniska Chopina pozostaje otwarta na spekulacje.

Polecane posty