Port Lotniczy Poznań-Ławica: Przyszłość lotnictwa oparta na wodórku

Lotnisko Poznań Ławica

Rewolucja w Transporcie Lotniczym na Morzu Bałtyckim

Międzynarodowe Partnerstwo dla projektu Interreg Region Morza Bałtyckiego ma wielki plan. Ich celem jest połączenie regionów Morza Bałtyckiego poprzez wdrożenie do użytku samolotów napędzanych wodorem.

Sprawdź lotnisko poznan parking

Zrównoważone Operacje Lotnicze

Wspólna inicjatywa lotnisk i partnerów skupia się na promowaniu operacji lotniczych o niskiej emisji lub całkowicie bezemisyjnych. Kluczowym elementem jest stworzenie jednolitego systemu dostarczania wodoru na lotniskach oraz uzyskanie wsparcia finansowego od Unii Europejskiej.

Port Lotniczy Poznań-Ławica jako Hub Wodorowy

Port Lotniczy Poznań-Ławica dąży do stania się centralnym punktem dla sektora transportowego, zwłaszcza lotniczego. W pierwszym etapie planuje się budowę farmy fotowoltaicznej na terenie lotniska, która będzie źródłem energii odnawialnej dla elektrolizerów, produkujących ekologiczny wodór do napędzania samolotów.

Gotowość na Lotnictwo Bez Emisji

Wraz z precyzyjnymi wymaganiami technicznymi od producentów samolotów wodorowych, Port Lotniczy Poznań-Ławica jest gotów do obsługi bezemisyjnych samolotów i dostarczania im wodoru.

Unijne Dofinansowanie na Wodorowy Transport Powietrzny

Port Lotniczy Poznań-Ławica jest częścią konsorcjum, które ubiega się o środki unijne w ramach programu Interreg. Ich projekt, zatytułowany „BSR Hydrogen Air Transport – Przygotowanie Portów Lotniczych Regionu Morza Bałtyckiego do Zielonego Wodoru,” ma na celu włączenie regionów Morza Bałtyckiego w globalny ruch lotniczy zrównoważonych lub bezemisyjnych statków powietrznych.

Zielona Mobilność i Łańcuch Dostaw Wodoru

Projekt koncentruje się na rozwijaniu łańcucha dostaw wodoru, począwszy od produkcji aż po tankowanie samolotów lub urządzeń obsługi naziemnej na lotniskach.

Wieloletnie Partnerstwo

W partnerstwie bierze udział 16 partnerów projektu i 24 stowarzyszonych organizacji, w tym znaczący operatorzy portów lotniczych nad Morzem Bałtyckim. Wspólnie pracują nad ożywieniem ruchu lotniczego w regionie Morza Bałtyckiego i rozwijaniem niskoemisyjnych opcji transportu.

Kierunek Przyszłości

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, projekt rozpocznie się jesienią 2023 roku. Współpraca międzynarodowa potrwa trzy lata i przyczyni się do transformacji regionu Morza Bałtyckiego w obszar lotnictwa opartego na energii wodorowej.

Wodór jako Paliwo Przyszłości

Jan Eike Hardegen, dyrektor ds. ochrony środowiska w porcie lotniczym w Hamburgu, podkreśla, że wodór ma ogromny potencjał dla lotów krótkodystansowych o niskim wpływie na środowisko. Szczególnie nadaje się on do napędu mniejszych samolotów regionalnych z 20-30 miejscami.

Standardy Lotnictwa Wodorowego

Głównym celem Projektu Regionu Morza Bałtyckiego jest dostosowanie lotnisk w regionie Morza Bałtyckiego do potrzeb lotnictwa opartego na wodorze. Projekt ma na celu ustalenie warunków technicznych dla infrastruktury lotniskowej dostosowanej do samolotów z napędem wodorowym (H2). Po zakończeniu projektu wszystkie porty lotnicze w regionie powinny być gotowe do samodzielnego inwestowania w infrastrukturę wspierającą lotnictwo wodorowe.

Rozwój Regionalnego Transportu Wodorowego

Projekt ma na celu rozwinięcie możliwości regionalnego transportu wodorowego. Poza aspektem technologicznym, istnieje szansa na utworzenie nowej siatki połączeń lotniczych, co wpłynie na rozwój regionu Morza Bałtyckiego.

Ta innowacyjna inicjatywa może przyczynić się do transformacji transportu lotniczego nad Morzem Bałtyckim, eliminując konieczność korzystania z paliw kopalnych i kierując się w stronę zrównoważonej przyszłości.

Polecane posty