Sukces Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice w 2022 roku

Lotnisko Kraków Balice

W roku 2022 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice odnotował najwyższy wynik netto w swojej historii.

Sprawdź lotnisko balice parkingi

Dynamiczny Wzrost Przychodów

Spółka zarządzająca lotniskiem w Balicach opublikowała sprawozdania finansowe za rok 2022. Krakowska firma przygotowała dwie wersje dokumentów księgowych – jedną dla samej spółki lotniskowej, a drugą, skonsolidowaną, dla grupy kapitałowej. Niżej przedstawiamy dane nieskonsolidowane, które są kluczowe przy ocenie kondycji lotniska Kraków-Balice pod względem liczby pasażerów w Polsce. Małopolskie lotnisko jest częścią grupy kapitałowej Polskich Portów Lotniczych, posiadając ponad 76% udziałów.

Przychody ze sprzedaży krakowskiej spółki w roku 2022 wzrosły o imponujące 127% w porównaniu z rokiem 2021, osiągając kwotę ponad 308 mln zł. Choć jest to o 3,3% (10 mln zł) mniej niż rekordowe wpływy z roku 2019, warto zauważyć, że w roku 2022 w Balicach obsłużono prawie 7,4 mln podróżnych. To oznacza spadek o 12% w porównaniu z 2019 rokiem, ale jednocześnie wzrost o 140% w stosunku do 2021 roku. W ciągu roku 2022 na małopolskim porcie przeprowadzono 51704 operacje lotnicze, co oznacza, że średnio na pokładzie każdego samolotu przylatującego do i odlatującego z Balic znajdowało się 143 pasażerów.

Stabilne Koszty Operacyjne

W tym samym czasie koszty operacyjne wzrosły jedynie o 26%, osiągając poziom 210 mln zł. Najwyższą pozycję w kosztach stanowiły wynagrodzenia ze świadczeniami społecznymi (95,5 mln zł), a następnie amortyzacja (48,6 mln zł), usługi obce (38,6 mln zł) oraz zużycie energii i materiałów (23,8 mln zł). Kategoria zużycia energii i materiałów wzrosła o 93% w porównaniu z rokiem 2021, ale największy wzrost odnotowano w pozostałych kosztach rodzajowych, takich jak wydatki na reklamę czy podróże służbowe, które zwiększyły się ponad dwukrotnie. W efekcie zysk ze sprzedaży wyniósł 98 mln zł.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne zakończyły się nadwyżką 19 mln zł, co przyniosło zysk operacyjny w wysokości 117 mln zł, czyli o niespełna 2 mln zł wyższy niż w roku 2019. EBITDA, czyli wynik operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji, wyniósł 166 mln zł. Wyższe przychody z działalności finansowej, zwłaszcza z odsetek, podniosły zysk brutto do 132 mln zł. Po odjęciu podatku dochodowego, spółka z Balic osiągnęła zysk netto w wysokości 106,4 mln zł. Jest to o prawie 12 mln zł więcej niż rekordowy wynik z roku 2019.

Stabilność Finansowa i Inwestycje na Przyszłość

W roku 2022 ponad 65% sumy bilansowej Kraków Airport stanowiły rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Wartość wszystkich aktywów wyniosła 926 mln zł, co oznacza wzrost o 110 mln zł w porównaniu z rokiem 2021, głównie dzięki inwestycjom krótkoterminowym. Kapitał zakładowy spółki z Balic nie zmienił się i nadal wynosi 101 mln zł. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa jest bardzo dobra. Rentowność z podstawowej działalności wyniosła 32%, a rentowność netto ze sprzedaży 35%, co jest porównywalne z efektywnością sprzed pandemii. Wskaźniki płynności utrzymują się na wysokim poziomie, co świadczy o stabilności finansowej Kraków Airport. Wskaźnik zadłużenia wynosi tylko 26%.

W roku 2022 inwestycje spółki wyniosły 83 mln zł i były związane z rozbudową płyty postojowej samolotów o kolejne 15 stanowisk. Planowana jest także modernizacja terminala pasażerskiego, budowa infrastruktury do obsługi cargo oraz nowa stacja transformatorowa. Najważniejsza inwestycja, jaką planowała spółka lotniskowa z Krakowa od kilku lat, czyli budowa drugiej drogi startowej, jest ponownie na wstępnym etapie realizacji z powodu uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego projektu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Spółka ma zamiar uzupełnić dokumentację dla tej inwestycji w ciągu roku 2023.

Spółka nie podaje prognozy wyniku finansowego na rok 2023, ale podkreśla, że zatwierdzone własne plany oraz rynkowe prognozy sporządzone na zlecenie innych podmiotów potwierdzają, że Kraków Airport pozostanie największym portem regionalnym w Polsce z dużym potencjałem rozwoju. Kluczem do wykorzystania tego potencjału jest bez wątpienia zdobycie możliwości rozbudowy portu, zwłaszcza modernizacji terminala pasażerskiego i budowy drugiej drogi startowej.

Polecane posty