Automatyczna Odprawa Paszportowa na Lotnisku Gdańsk

Lotnisko Gdańsk Rębiechowo

Na Lotnisku Gdańsk otwarto nową erę w przekraczaniu granic Rzeczpospolitej Polskiej. Dziesięć innowacyjnych bramek biometrycznych ABC zostało uruchomionych, aby usprawnić procedurę kontroli paszportowej, eliminując konieczność bezpośredniego udziału strażników granicznych. To krok ku szybszej i bardziej efektywnej podróży dla wszystkich pasażerów.

Sprawdź parking przy lotnisku gdańsk

Nowa Era Kontroli Paszportowej:

W poniedziałek, 5 grudnia, na Lotnisku Gdańsk odbyło się uroczyste przekazanie dziesięciu bramek paszportowych ABC (Automated Border Control). W tym wydarzeniu uczestniczył wojewoda pomorski, Dariusz Drelich. Ta nowoczesna technologia biometryczna przyczyni się do usprawnienia procesu przekraczania granic Polski, jednocześnie zwiększając przepustowość samego lotniska oraz zachowując nienaruszalność granic. Warto dodać, że podobne rozwiązania zostały już wprowadzone w pięciu innych polskich portach lotniczych.

Korzyści dla Pasażerów i Bezpieczeństwa:

Cieszymy się, że Lotnisko Gdańsk dołącza do grona lotnisk, na których kontrola graniczna zostaje w pełni zautomatyzowana. Dzięki temu lotnisko zyskuje dodatkowe stanowiska do kontroli podróżnych, co skróci czas oczekiwania. Istotnym aspektem jest to, że bramki automatycznej kontroli granicznej są w pełni zintegrowane z bazami danych obsługiwanymi przez Straż Graniczną, co pozwoli na szybkie i dokładne sprawdzenie podróżujących, eliminując ryzyko zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa czy poszukiwanych osób.

Dostępność i Koszty:

Dla podróżnych z Gdańska udostępniono dziesięć stanowisk kontroli automatycznej ABC. Pięć z tych urządzeń zainstalowano w hali przylotów, a pozostałe pięć w hali odlotów. Koszt zainstalowania tych nowoczesnych urządzeń wyniósł ponad 4,2 miliona złotych.

Priorytet na Rzecz Pasażerów:

Postęp i rozwijająca się technologia stanowią fundament rozwoju naszego lotniska. Nowe urządzenia pozwalają pasażerom skorzystać z automatycznej kontroli granicznej, co zwiększa komfort podróży i przyspiesza proces obsługi. To priorytet dla Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, który stawia sobie za cel dostosowanie się do standardów obowiązujących na dużych, światowych i europejskich lotniskach.

Rola Strażników Granicznych:

Warto podkreślić, że mimo wprowadzenia automatycznej kontroli granicznej, strażnicy graniczni nie tracą swojej roli. Nadal nadzorują zautomatyzowane stanowiska i przeprowadzają kontrolę pasażerów spoza Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, jak również Szwajcarii. Niemniej jednak, nową technologią nie mogą korzystać niepełnoletni ani podróżni, których dokumenty tożsamości nie są paszportami biometrycznymi.

Podsumowanie: Automatyczna odprawa paszportowa na Lotnisku Gdańsk to ogromny krok w kierunku efektywniejszych i bardziej wygodnych podróży. Dzięki nowoczesnym bramkom biometrycznym ABC, pasażerowie mogą cieszyć się szybszymi procedurami kontroli granicznej, a Lotnisko Gdańsk staje się jeszcze bardziej konkurencyjne na mapie europejskich portów lotniczych.

Polecane posty