Jak będzie wyglądała polsko-amerykańska baza we Wrocławiu?

Lotnisko Wrocław Strachowice

Wrocławski Zarząd Infrastruktury ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Aerial Port of Debarkation (APOD) na lotnisku Wrocław Starachowice. Baza lotnicza, która ma obsługiwać logistykę wojsk amerykańskich w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także służyć jako punkt przerzutu w przypadku konfliktu zbrojnego, jest jednym z ważniejszych projektów na tym terenie.

Sprawdź lotnisko wrocław parking płatny

Wspólna Deklaracja a Powstanie Bazy

Inspiracją do tego przedsięwzięcia jest Wspólna Deklaracja Prezydentów RP i USA, podpisana 23 września 2019 roku. Dokument ten wyznaczył tereny Wrocław – Strachowice jako lokalizację bazy APOD Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Wojsko przeznaczyło na ten cel 4,25 mln złotych plus VAT, obejmując prace inżynieryjne, planistyczne i architektoniczne, wraz z oszacowaniem kosztów oraz przygotowaniem projektu wraz z przekazaniem praw autorskich.

Wizja Przyszłości

Projekt zakłada stworzenie kompleksu o łącznej powierzchni 1,5 mln m2, z czego 1,05 mln m2 będzie poddane inwestycjom. Planowane jest zmodernizowanie lub przebudowa 98 obiektów, w tym siedmiu budynków o łącznej kubaturze 67 tys. m3 i hangarów o kubaturze ponad 47 tys. m3. Do tych budynków należą biurowce o pojemności 100 i 150 osób, koszary na 200 osób, myjnia, kuchnia ze stołówką na 400-450 osób, budynek Dyżurnego Technika Lotniska (21 stanowisk pracy) oraz dwa hangary magazynowe.

Strefy Funkcjonalne

Cały kompleks będzie podzielony na siedem stref funkcjonalnych:

  • Terminal pasażerski (PAX terminal),
  • Terminal towarowy (CARGO terminal),
  • Land Side,
  • Air Side,
  • Drogi kołowania i płaszczyzny postojowe statków (DK+PPS) oraz Wojskowa Bocznica Kolejowa (WBK) z torem dojazdowym,
  • Skład Środków Bojowych (SSB).

Modernizacji zostaną poddane także istniejące wewnętrzne połączenia drogowe o powierzchni 21,6 tys. m2, a dobudowane zostaną kolejne 171,6 tys. m2. Planuje się również modernizację i rozbudowę placów o powierzchni 81,1 tys. m2, a także 35 tys. m2 dodatkowej powierzchni postojowej dla samolotów.

Bezpieczeństwo i Doświadczenie

Baza APOD będzie także musiała zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo. W planach znajduje się modernizacja lub likwidacja istniejącego ogrodzenia o długości 2,3 km oraz budowa dwóch nowych – wewnętrznego o łącznej długości 2,5 km i zewnętrznego o długości 2,9 km. Dodatkowo, planuje się budowę fortyfikacji typu T-wall o długości 1,6 km.

Wybór Wykonawcy

W wyborze wykonawcy projektu kluczową rolę odgrywa cena, stanowiąca 60% oceny. Pozostałe 40% to doświadczenie oferentów w dziedzinie architektury. Konkretnie, oferenci muszą posiadać doświadczenie w projektowaniu i rozbudowie lotnisk o powierzchni co najmniej 100 hektarów (milion m2) oraz wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę lub rozbudowę lotniczego cargo o powierzchni nie mniejszej niż 15 tys. m2.

Podsumowanie

Termin składania ofert upływa 11 sierpnia tego roku, a wyniki przetargu zostaną ogłoszone szybko. Realizacja inwestycji jest zaplanowana na lata 2020-2025, z pracami nad dostosowaniem infrastruktury energetycznej rozpoczynającymi się jeszcze w tym roku. Projekt ten obejmuje także plany na przyszłość, uwzględniając potrzeby rosnącej bazy w latach kolejnych.

Polecane posty