Rośnie Modernizacja Lotniska we Wrocławiu Dzięki Unijnej Dofinansowaniu

Lotnisko Wrocław Strachowice

Nowoczesne Inwestycje na Wrocławskim Lotnisku

Rusza rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego we Wrocławiu, a z nowej infrastruktury skorzystają zarówno samoloty cywilne, jak i wojskowe. To ogromne przedsięwzięcie otrzymało wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w wysokości aż 175 milionów złotych, co czyni je największym pod względem dofinansowania projektem lotniczym w Europie.

Sprawdź parking strachowice lotnisko wrocław

Zwiększona Przepustowość i Szybsze Operacje Lotnicze

Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Wrocław przyniesie wiele korzyści, w tym zwiększenie przepustowości portu i skrócenie czasu operacji lotniczych. W ramach tej ambitnej inwestycji zostaną wybudowane dodatkowe udogodnienia, takie jak płyta postojowa, nowa droga kołowania, droga szybkiego zjazdu oraz nowoczesna płyta do odladzania samolotów. Ponadto istniejąca już droga kołowania zostanie poddana gruntownej modernizacji. Wszystkie te zmiany przyczynią się do usprawnienia ruchu na lotnisku, co korzystnie wpłynie na wszystkie rodzaje operacji lotniczych.

Wsparcie Unii Europejskiej

Niezwykle istotnym aspektem tej inwestycji jest wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej. Aż 50 procent całkowitej kwoty inwestycji, czyli 175 milionów złotych, pochodzi z funduszy unijnych. Tak duża suma czyni ten projekt jednym z największych i najważniejszych w branży lotniczej na kontynencie.

Ważne Wydarzenie w Czerwcu

Data 20 czerwca była dniem szczególnym dla tej inwestycji, gdyż odbyła się uroczystość podpisania aktu notarialnego dotyczącego umowy użyczenia terenów pod modernizację i rozbudowę Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice. Umowa dotyczy użyczenia części nieruchomości gruntowej na okres 30 lat, co zapewni stabilne warunki dla realizacji projektu.

Plan na Przyszłość

Harmonogram inwestycji zakłada, że pod koniec 2023 roku rozpocznie się budowa płyty postojowej. W drugim kwartale 2024 roku przewidziana jest budowa drogi szybkiego zjazdu oraz równoległej drogi kołowania. Rok później rozpocznie się przebudowa istniejącej drogi kołowania i budowa nowej płyty do odladzania. Te ważne kroki w modernizacji lotniska przyniosą korzyści zarówno pasażerom, jak i obsłudze lotniczej.

Dzięki rekordowej dotacji z Unii Europejskiej, modernizacja Portu Lotniczego Wrocław przekształci go w nowoczesne i konkurencyjne lotnisko, stanowiące ważny ośrodek komunikacyjny zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym poziomie.

Polecane posty