Kolejna Linia Łącząca Rzeszów z Lotniskiem Jasionka – Wprowadzenie Nowego Rozkładu

Lotnisko Rzeszów Jasionka

W dniu 1 października na trasie kolejowej z Rzeszowa do Lotniska Jasionka pojawi się nowa linia 626, która zapewni szybkie i wygodne połączenie między miastem a lotniskiem. Nowy odcinek, liczący 12 kilometrów, zostanie obsłużony przez pociągi kursujące co 18 minut, oferując podróżnym wygodną opcję dotarcia do celu. Jednakże, pomimo staranności w opracowaniu rozkładu, nie wszyscy są zadowoleni z proponowanych godzin kursowania.

Sprawdź parking lotnisko rzeszów jasionka

Nowa Linia Kolejowa:

Nowa linia kolejowa łączy Rzeszów Główny z Lotniskiem Jasionka, oferując podróżnym szybki i efektywny środek transportu. Odcinek ten obejmuje dwie nowe stacje: Głogów Młp. Południowy oraz Jasionka Lotnisko. Długość trasy wynosi zaledwie 12 kilometrów, a czas podróży skraca się do zaledwie 18 minut, co stanowi znaczną poprawę dostępności transportu publicznego w tej części Polski.

Nowy Rozkład Jazdy:

Rozkład jazdy na nowej linii 626 został już opracowany przez firmę Polregio. Plan zakłada 24 kursy dziennie, w obie strony, zapewniając podróżnym elastyczność w wyborze godzin podróży. Nowe połączenia umożliwią mieszkańcom Rzeszowa oraz podróżującym z Lotniska Jasionka łatwy i szybki dostęp do transportu kolejowego.

Okres Pilotażowy:

Pierwszy październik będzie datą rozpoczęcia działalności nowej linii kolejowej, jednakże okres od tego dnia do końca roku zostanie uznany za okres pilotażowy. To oznacza, że w trakcie tych miesięcy istnieje możliwość zgłaszania uwag i sugestii przez podróżnych oraz przedsiębiorstwa zlokalizowane w okolicach Lotniska Jasionka, które mogą wpłynąć na ewentualne modyfikacje planu jazdy. Urząd Marszałkowski jest otwarty na feedback społeczności, aby dostosować usługi kolejowe do potrzeb mieszkańców i firm.

Wyzwania w Tworzeniu Rozkładu:

Tworzenie rozkładu jazdy na nowej linii 626 było wyzwaniem ze względu na wiele czynników. Pierwszym z nich było uwzględnienie potrzeb firm zlokalizowanych w strefie ekonomicznej przy Lotnisku Jasionka. Starano się dostosować godziny kursowania do wymagań pracowników i przedsiębiorstw, jednakże nie zawsze było to możliwe ze względu na ograniczenia przepustowości jednotorowej linii kolejowej.

Kolejnym aspektem było uwzględnienie dojazdu uczniów do szkół oraz rozkładu lotów z Lotniska Jasionka. Rozkład lotów jest zmienny, co sprawiało, że harmonogram kursowania pociągów musiał być elastyczny i dostosowywany na bieżąco.

Ceny Biletów:

Dla podróżujących na nowej trasie kolejowej przygotowano różne rodzaje biletów. Bilety jednorazowe dostępne są w cenach: 3,70 zł (normalny), 2,33 zł (ulgowy – uczeń, Karta Dużej Rodziny) oraz 1,81 zł (ulgowy – student). Ponadto, istnieje możliwość zakupienia biletów miesięcznych w cenach: 120 zł (normalny), 61,20 zł (ulga – uczeń, Karta Dużej Rodziny) oraz 58,80 zł (ulga – student). Bilety można nabyć w kasach, przez internet, w automatach biletowych oraz u konduktorów.

Nowa linia kolejowa z Rzeszowa do Lotniska Jasionka to istotny krok w poprawie dostępności transportu publicznego w regionie. Mimo pewnych wyzwań związanych z tworzeniem rozkładu jazdy, Urząd Marszałkowski jest gotowy do słuchania opinii społeczności i dostosowania usług kolejowych do potrzeb podróżnych i firm. Dla mieszkańców Rzeszowa i okolicznych obszarów, nowa linia kolejowa stanowi wygodne i efektywne połączenie z Lotniskiem Jasionka, które będzie dostępne już od 1 października.

Polecane posty