Stanowisko ZZKRL wobec opóźnień lotów na lotnisku w Gdańsku: Rozwiązania i Perspektywy

Lotnisko Gdańsk Rębiechowo

Opóźnienia na Lotnisku Gdańsk-Rębiechowo: Skomplikowany Problem

Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL) w dniu 24 października bieżącego roku opublikował ważne oświadczenie, reagując na doniesienia medialne dotyczące opóźnień w ruchu lotniczym na lotnisku Gdańsk-Rębiechowo im. Lecha Wałęsy.

Sprawdź port lotniczy gdańsk parking

W ubiegłym tygodniu, „Brak kilku kontrolerów lotu jest przyczyną kilkugodzinnych opóźnień na gdańskim lotnisku. Część lotów jest opóźniona nawet o trzy godziny, a samolot z Oslo, który miał lądować w Rębiechowie, został przekierowany na lotnisko w Warszawie.” To właśnie zgłoszenia czytelników portalu Trojmiasto.pl podkreśliły trudności związane z podróżami do i z Gdańska.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego w tej kwestii.

Zwiększenie Kadry Kontrolerów: Postulat ZZKRL

W kontekście ostatnich doniesień medialnych dotyczących znaczących opóźnień w ruchu lotniczym na lotnisku w Gdańsku, Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego pragnie podkreślić, że od wielu lat apelował o zwiększenie naboru oraz ilości przeprowadzanych szkoleń. Celem tych działań jest zapewnienie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) odpowiedniej liczby pracowników do zapewnienia bezpiecznego i efektywnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Niestety, wcześniejsze kierownictwo Agencji nie tylko nie zwiększyło, lecz także zawiesiło w 2020 roku szkolenia dla osób zainteresowanych pracą jako Kontrolerzy Ruchu Lotniczego. Co więcej, ta decyzja była sprzeczna z opinią Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury.

Dzięki uporczywym postulatom ZZKRL, wskazującym na potrzebę zwiększenia liczby kontrolerów ruchu lotniczego, zwłaszcza w krajowych instytucjach, szkolenia na rzecz naszego zawodu zostały wznowione.

Bezpieczeństwo w Ruchu Powietrznym: Priorytet ZZKRL

Najwyższym priorytetem ZZKRL jest obrona praw, godności i interesów zawodowych, materialnych i socjalno-bytowych swoich członków. To właśnie warunki pracy i wypoczynku kontrolerów ruchu lotniczego mają bezpośredni wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników polskiej przestrzeni powietrznej. Dlatego też, dzięki realizacji postulatów ZZKRL, przywracane są zasady dotyczące czasu pracy kontrolerów ruchu lotniczego wynikające z obowiązującej ustawy o PAŻP.

ZZKRL pragnie podkreślić, że ze względów oczywistych nie będzie komentować oświadczeń innych związków zawodowych, które działają w PAŻP, nawet jeśli ich stanowiska wykraczają poza idee i cele, dla których związki zawodowe zostały powołane. Związki zawodowe są istotnymi i samorządnymi organizacjami pracowników, które zostały stworzone w celu reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych oraz socjalnych.

Rekrutacja na Kursy Kontrolerów Ruchu Lotniczego

Obecnie trwa rekrutacja na kursy dla kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. Aplikacje można składać do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do 3 listopada 2022 roku. Dla tych, którzy marzą o karierze w kontroli ruchu lotniczego, to jest doskonała okazja do rozpoczęcia tego ekscytującego i ważnego zawodu. Pażamy o zachęcenie zainteresowanych do udziału w rekrutacji i przyczynienia się do zwiększenia liczby kontrolerów ruchu lotniczego w Polsce.

Polecane posty