Rozprawa Sądowa: Lotnisko Gdańsk unika obowiązku odszkodowania za klimat akustyczny

Lotnisko Gdańsk Rębiechowo

Port Lotniczy Gdańsk unika konieczności wypłaty odszkodowania właścicielowi nieruchomości w Kokoszkach, choć ta znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie portu, w obszarze objętym ograniczeniami akustycznymi. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ wydał jednoznaczną decyzję, odrzucając roszczenia właściciela nieruchomości z Kokoszek, który domagał się zapewnienia właściwego klimatu akustycznego. Gdański sąd opierał się na najnowszym orzeczeniu Sądu Najwyższego, które wyraźnie stwierdza, że „właścicielowi nieruchomości położonej w obszarze ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 Prawa ochrony środowiska, nie przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom zapewnienia w budynku znajdującym się na tej nieruchomości odpowiedniego klimatu akustycznego, jeżeli koszty te nie zostały poniesione”.

Sprawdź rębiechowo lotnisko parking

Właściciel nieruchomości w Kokoszkach nie podjął działań w kierunku poprawy izolacji akustycznej swojej posiadłości ani nie zainwestował w zapewnienie odpowiednich warunków akustycznych. Kluczowym punktem w tym przypadku jest brak inwestycji właściciela w poprawę izolacji akustycznej, a także brak planów na przyszłość w tym zakresie. „Sąd wyraźnie wskazał, że z treści art. 135 ust. 3 wynika, że odszkodowanie obejmuje jedynie koszty poniesione w celu spełnienia określonych wymagań technicznych dla istniejących budynków. Koszty, jakie właściciel nieruchomości musiałby ponieść, aby spełnić te wymagania, nie stanowią podstawy do odszkodowania, o ile nie podjął on działań w tej kwestii” – komentuje adwokat Agnieszka Pachulska-Wandzilak z Kancelarii Kucel, Pachulska-Wandzilak i Partnerzy, która reprezentowała lotnisko przed sądem.

„Od samego początku zwracaliśmy uwagę na paradoksy wynikające z orzecznictwa dotyczącego roszczeń związanych z hałasem w okolicach lotnisk. Sądy nakładały na lotniska obowiązek wypłaty milionów złotych odszkodowań, mających na celu zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w nieruchomościach. Niestety, tylko niewielka część właścicieli nieruchomości faktycznie przeznaczała te środki na poprawę izolacji akustycznej” – dodaje Michał Kordel, specjalista ds. ochrony środowiska w Porcie Lotniczym Gdańsk.

„Przyznawane portom lotniczym odszkodowania miały służyć poprawie jakości życia mieszkańców nieruchomości położonych w sąsiedztwie lotnisk oraz ochronie ich zdrowia i mienia, czyli zapewnieniu, że nieruchomości w obszarze ograniczonego użytkowania nie tracą na wartości z powodu uciążliwości akustycznych. Dlatego ustawodawca tak ukształtował system odszkodowań, aby obejmował jedynie zwrot kosztów poniesionych. Jesteśmy zadowoleni, że argumentacja przedstawiona przez nas została przyjęta przez gdański sąd” – podsumowuje adwokat Agnieszka Pachulska-Wandzilak.

Polecane posty