Port Lotniczy Lublin 2022 – Perspektywy i Wyzwania

Lotnisko Lublin Świdnik

Port Lotniczy Lublin zamyka rok 2022 z wynikami finansowymi, które są najsłabsze od siedmiu lat. Od momentu swojego otwarcia w grudniu 2012 roku minęło już dziesięć lat, ale spółce wciąż trudno jest osiągnąć zyski. Warto przyjrzeć się bliżej temu, co się wydarzyło w roku 2022.

Sprawdź parking lotnisko lublin cennik

Wzrost Przychodów, Ale Nadal Wyższe Koszty

Przychody ze sprzedaży w 2022 roku wzrosły o imponujące 85 procent w porównaniu z rokiem 2021, osiągając poziom 10,8 miliona złotych. To z pewnością krok naprzód, ale nadal daleko było do rekordowych wyników z 2018 roku. W roku 2022 Port Lotniczy Lublin obsłużył 330 tysięcy pasażerów, co oznacza spadek o 7,3 procent w porównaniu z 2019 rokiem, ale trzykrotny wzrost w stosunku do roku 2021. Na lotnisku odbyło się 4191 operacji lotniczych, co daje średnio 78 pasażerów na każdą operację.

Niestety, mimo znaczącego wzrostu przychodów, spółka nadal boryka się z wyższymi kosztami operacyjnymi. Koszty te, które wzrosły o 13 procent w porównaniu z 2021 rokiem, wyniosły 42,2 miliona złotych. Największym wydatkiem były wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne pracowników, które sięgnęły 19 milionów złotych. To oznacza, że same płace przewyższyły uzyskane przychody o ponad 8 milionów złotych. Zauważmy także, że wydatki na usługi obce zostały zredukowane o 9 procent, spadając do 7,3 miliona złotych. Jednakże zużycie energii i materiałów znacząco wzrosło o aż 74 procent, osiągając poziom 4,6 miliona złotych. Największy wpływ na wynik operacyjny miał spadek o 20 procent pozostałych przychodów, głównie związanych ze zmniejszoną dotacją o ponad 2,3 miliona złotych oraz niższą wyceną aktywów niefinansowych.

W efekcie straty na działalności operacyjnej wyniosły 19,7 miliona złotych, co stanowiło wzrost o 15 procent w porównaniu z rokiem 2021. EBITDA, czyli rezultat operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji, zamknął się ujemnym saldem na poziomie 11,1 miliona złotych. Działalność finansowa przyniosła negatywne saldo wynoszące 12,7 miliona złotych, głównie związane z odsetkami od emisji dłużnych papierów wartościowych. To wszystko przekłada się na stratę netto w wysokości 32,4 miliona złotych, co stanowi wzrost o 68 procent w porównaniu z rokiem 2021.

Perspektywy na Przyszłość

Mimo trudności, suma bilansowa spółki pozostała praktycznie na tym samym poziomie, wynosząc 429 milionów złotych. To osiągnięcie zostało zapewnione dzięki wielokrotnym podwyżkom kapitału zakładowego w ciągu roku, które wyniosły ponad 30 milionów złotych. Plan finansowy na rok 2023 zakłada znacznie większe inwestycje, przekraczające 17 milionów złotych, głównie związane z budową infrastruktury obsługującej cargo.

Przyszłość spółki Port Lotniczy Lublin jest ściśle związana z decyzjami samorządów województwa lubelskiego oraz miast Lublin i Świdnik. W roku 2023 spółka pozyskała kolejne transze kapitału, a jej priorytetem jest rozbudowa terminala towarowego. Zarząd portu jest pełen nadziei i liczy, że do roku 2025 uda się przyciągnąć linię budżetową, która wykorzysta Lublin jako jedno z miejsc operacyjnych.

Tak więc, mimo wyzwań finansowych, Port Lotniczy Lublin nadal działa i planuje przyszłość z optymizmem. Warto śledzić rozwój tej spółki, która odgrywa istotną rolę w regionie lubelskim.

Polecane posty