Kraków: Nowa Droga Startowa na Horyzoncie – Krok Ku Rozwojowi Lotniska

Lotnisko Kraków Balice

Krakowski port lotniczy przyspiesza realizację planów związanych z budową drugiej drogi startowej. W dniu 13 września br. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach został dostarczony ulepszony raport dotyczący wpływu tej inwestycji na środowisko naturalne.

Sprawdź balice lotnisko parking

Wzmocnienie Potencjału Lotniska

W marcu zeszłego roku, po długotrwałych staraniach i ponad sześciu latach od rozpoczęcia procesu uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) ostatecznie odrzucił skargę kasacyjną, złożoną przez pełnomocnika prawnego Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie. Tym samym, sąd potwierdził, że plany budowy drugiej, niezależnej drogi startowej są zgodne z prawem. To decydujący krok w kierunku rozwoju infrastruktury lotniska.

Decyzja NSA przyniosła ulgę, ponieważ poprzednio wydane środowiskowe ograniczenia zostały unieważnione przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) z powodu nieprecyzyjnych analiz. Dzięki temu, obecnie możliwe jest podjęcie działań mających na celu stworzenie drugiej drogi startowej.

Konieczność Remontu Istniejącej Drogi Startowej

Należy podkreślić, że obecnie użytkowana droga startowa w najbliższym czasie musi zostać poddana pracom remontowym. Jeśli budowa nowej drogi nie rozpocznie się na czas, grozi to zamknięciem operacyjnym portu lotniczego na okres co najmniej pół roku. Warto zaznaczyć, że infrastruktura lotniska jest wykorzystywana nie tylko przez cywilne samoloty, ale także przez 8. Bazę Lotnictwa Transportowego Wojska Polskiego oraz samoloty państw NATO, w tym Ukrainy. W obliczu obecnych wydarzeń geopolitycznych i trwającego konfliktu na Ukrainie, nie ma możliwości przemieszczenia tych samolotów w inne miejsce. Dlatego też, pilnie potrzebna jest nowa droga startowa.

Krok Milowy w Realizacji Projektu

W ostatnich kilku miesiącach krakowski port lotniczy przygotował nowy raport dotyczący budowy drugiej drogi startowej, wariantu północnego. Ten dokument stanowi kluczowy element uzyskania decyzji środowiskowej. Raport ten, dostarczony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, jest teraz poddawany szczegółowej analizie. Ostateczny czas potrzebny na przetworzenie dokumentacji pozostaje obecnie niepewny. Jednakże, jeśli RDOŚ nie zgłosi uwag ani zastrzeżeń, procedura wydania decyzji środowiskowej zostanie uruchomiona. To ważny krok, który otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych.

Plany i Parametry Nowej Drogi Startowej

Planowana druga droga startowa ma być zlokalizowana po północnej stronie obecnie używanej drogi startowej i obrócona o 4,7 stopnia. To rozwiązanie ma na celu minimalizację potencjalnych przeszkód i zwiększenie bezpieczeństwa operacji lotniczych. Nowa droga startowa będzie miała długość 2 800 metrów i szerokość 45 metrów, z dodatkowymi pasami pobocznymi o szerokości 7,5 metra po obu stronach.

W ramach planu inwestycyjnego Kraków Airport przewiduje również budowę dróg szybkiego zjazdu oraz ich połączenie z istniejącymi trasami kołowania. Nowa droga startowa zostanie wyposażona w zaawansowany system obserwacji meteorologicznych AWOS, niezbędne urządzenia nawigacyjne oraz nowoczesne oświetlenie. Ponadto, planowana jest instalacja radiowego systemu nawigacyjnego ILS CAT3, który umożliwi lądowanie samolotom nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak mgła, która bywa częstym wyzwaniem dla operacji lotniczych na lotnisku w Krakowie.

Podsumowanie

Budowa drugiej drogi startowej na krakowskim lotnisku to projekt o kluczowym znaczeniu dla rozwoju infrastruktury lotnictwa w regionie. Dzięki wydanej decyzji NSA oraz przygotowanemu raportowi środowiskowemu, realizacja tego przedsięwzięcia staje się coraz bardziej realna. Kraków Airport kontynuuje prace nad tym projektem, mając na uwadze rosnące potrzeby i oczekiwania pasażerów oraz przewoźników. Wprowadzenie nowej drogi startowej wpłynie pozytywnie na efektywność lotniska oraz jego zdolność do obsługi samolotów w różnych warunkach pogodowych, co jest istotne zarówno dla podróżujących jak i operujących na lotnisku.

Ten artykuł przedstawia aktualny stan projektu budowy drugiej drogi startowej na krakowskim lotnisku oraz plany związane z tą inwestycją. Biorąc pod uwagę rosnący ruch lotniczy i znaczenie Krakowa jako centrum komunikacyjnego, rozwój infrastruktury lotniska jest niezwykle istotny dla regionu oraz dla całego kraju.

Polecane posty