Lotnisko Łódź im. Władysława Reymonta – Analiza Wyników za 2022 Rok

Lotnisko Łódź Lublinek

Wyniki Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta za rok 2022 okazały się być mniej optymistyczne niż się spodziewano, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyzwania związane z pandemią. W tym artykule przeanalizujemy te wyniki i zrozumiejmy, co przyczyniło się do tej sytuacji.

Sprawdź parking łódź lotnisko

Wzrost Przychodów, Ale…

Przychody ze sprzedaży w 2022 roku były o 41% wyższe niż w poprzednim roku, wynosząc imponującą kwotę 11 milionów złotych. To już 96% poziomu z 2019 roku, co wskazuje na pozytywny trend. Ponadto, w 2022 roku lotnisko w Lublinku obsłużyło prawie 180 tysięcy pasażerów, co stanowiło wzrost o 3,5% w porównaniu z 2019 rokiem i aż o 160% więcej niż w 2021 roku. To zdecydowanie imponujące osiągnięcia.

Koszty Operacyjne – Wzrosty i Wyzwania

Niestety, mimo wzrostu przychodów, koszty operacyjne również znacznie wzrosły, aż o 14,4%. Łączna suma wydatków wyniosła 46,3 miliona złotych. Trzy główne pozycje w tej kategorii to wynagrodzenia ze składkami ubezpieczeniowymi (17,5 miliona złotych), amortyzacja (12,9 miliona złotych) i usługi obce (9,4 miliona złotych). Szczególnie wydatki na energię i materiały zwiększyły się o 33,7%. Ponadto, mniejsze przychody dodatkowe i niższa dotacja miały znaczący wpływ na wynik operacyjny, który wyniósł stratę w wysokości 30,7 miliona złotych, prawie o 8% gorszą niż w 2021 roku.

Trudności Finansowe

EBITDA, czyli rezultat operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji, zamknęła się ujemną kwotą 17,7 miliona złotych. Wyższe odsetki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych znacząco obciążyły wynik finansowy. W efekcie, strata netto wyniosła 35,2 miliona złotych, co stanowiło prawie 11% wzrost w porównaniu z rokiem 2021.

Spadek Sumy Bilansowej

Suma bilansowa Łódzkiej spółki zmniejszyła się o 16,8 miliona złotych w 2022 roku, mimo podjęcia działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego o 19 milionów złotych. Największy spadek wystąpił w kategorii środków trwałych, wynosząc ponad 12 milionów złotych. Inwestycje portu w Łodzi były również niższe w 2022 roku, wynosząc zaledwie 213 tysięcy złotych w porównaniu z ponad 2 milionami złotych w 2021 roku.

Wyzwania na Przyszłość

Na zakończenie warto zaznaczyć, że spółka przewiduje stratę netto na poziomie 22,5 miliona złotych w roku 2023. Poprawa wyników portu w Lublinku jest planowana na 2024 rok, choć nie oznacza to jeszcze, że spółka zacznie generować zyski. Jeśli te wyniki można traktować jako wskaźnik przyszłościowych wyników innych spółek lotniskowych, zwłaszcza tych mniejszych, to sytuacja na rynku może być trudna w nadchodzących latach. Ostatecznie, spółka będzie musiała podjąć skuteczne działania, aby odwrócić ten trend i osiągnąć stabilność finansową.

Polecane posty