Nowi Członkowie Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Lublin – Zmiany w Zarządzie

Lotnisko Lublin Świdnik

30 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Port Lotniczy Lublin S.A., podczas którego dokonano ważnych zmian w Radzie Nadzorczej tej instytucji. Marszałek województwa lubelskiego podjął decyzję o zastąpieniu dwóch dotychczasowych członków Rady, Daniela Rucińskiego i Leszka Słabonia, nowymi osobami na tych stanowiskach. Nowi członkowie Rady Nadzorczej to Alicja Omięcka i Marcin Kowalewski. To zdecydowanie ważna zmiana, która ma wpływ na działalność Portu Lotniczego Lublin. Warto przyjrzeć się bliżej tym nowym członkom i zrozumieć, dlaczego doszło do tej zmiany.

Sprawdź lotnisko lublin świdnik parking

Nowi Członkowie Rady Nadzorczej – Alicja Omięcka

Alicja Omięcka to osoba z długoletnim doświadczeniem zawodowym. W przeszłości pełniła ważne funkcje m.in. jako dyrektor generalny w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Warto dodać, że w czasie jej pracy w ministerstwie, wiceministrem resortu był obecny marszałek województwa lubelskiego, Jarosław Stawiarski, który jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość. Alicja Omięcka nie tylko miała wpływ na obszar sportu i turystyki, ale również zdobywała doświadczenie w zarządzaniu spółkami publicznymi, takimi jak PL.2012+, Energia Centrum Usług Wspólnych oraz Koleje Śląskie. Jej bogate doświadczenie w sektorze publicznym i biznesowym stanowi solidną podstawę do pełnienia roli członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Lublin.

Marcin Kowalewski – Drugi Nowy Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kowalewski, drugi z nowych członków Rady Nadzorczej, również ma interesującą historię zawodową. W przeszłości zasiadał w Radzie Miasta Lublin, reprezentując Platformę Obywatelską (PO). Jednakże w 2018 roku, próbując swoich sił w wyborach samorządowych, ubiegał się już o mandat samorządowca jako członek partii Prawo i Sprawiedliwość. Ciekawym faktem jest to, że był bliskim współpracownikiem biznesowym obecnego szefa lubelskich struktur PiS, Piotra Breś. Ta bliska współpraca w biznesie może wpłynąć na jego działalność w Radzie Nadzorczej Portu Lotniczego Lublin.

Rada Nadzorcza Portu Lotniczego Lublin – Wpływ i Decyzje

Rada Nadzorcza Portu Lotniczego Lublin składa się z siedmiu członków, a jej skład jest określany przez akcjonariuszy większościowych, czyli Miasto Lublin (51,58 proc.) i województwo lubelskie (46,34 proc.). Członkowie Rady Nadzorczej pełnią ważną rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności Portu Lotniczego Lublin. Ich wynagrodzenie wynosi około 4,6 tysiąca złotych brutto. Zmiany w Radzie Nadzorczej mogą wpłynąć na strategię i dalszy rozwój tego ważnego ośrodka transportowego w Lublinie.

Podsumowanie

Powiązanie Alicji Omięckiej i Marcina Kowalewskiego z Lublinem i partią Prawo i Sprawiedliwość może mieć wpływ na przyszłość Portu Lotniczego Lublin. Zmiany w Radzie Nadzorczej zawsze budzą pewne zainteresowanie i pytania. Teraz pozostaje obserwować, jakie decyzje podejmą nowi członkowie i jaki wpływ będą mieli na rozwój tego ważnego ośrodka transportowego.

To ważne wydarzenie w Lublinie, które z pewnością będzie miało kontynuację w nadchodzących miesiącach.

Polecane posty