Optymalizacja Sieci Metra w Warszawie: Analiza Planów Rozbudowy

Lotnisko Warszawa Chopina

Linie Metra: Nowe Koncepcje i Wyzwania

Niedawno zakończyły się prace nad studium sieci pięciu linii metra w Warszawie. Pomimo postulatów o potencjalnym trasowaniu przez Lotnisko Chopina, żadna z linii nie obejmie tego obszaru – i to z uzasadnieniem. Autorzy analizy podkreślają, że prognozy podróżnych nie uzasadniają takiego kierunku. Lotnisko jest już efektywnie połączone z siecią metra.

Sprawdź lotnisko chopina parking

Plan Rozbudowy: Pięć Linii Metra dla Warszawy

Według studium przygotowanego przez ILF na zlecenie miasta, docelowo sieć metra ma obejmować pięć linii. W kontekście planów rozbudowy pojawia się kwestia obsługi Dworca Centralnego i Lotniska Chopina. O wcześniejszych dyskusjach dotyczących braku uzasadnienia dla trasowania IV i V linii przez Warszawę Centralną już wspomnieliśmy.

W przypadku lotniska, projektanci opierają się na analizach, które wskazują na „relatywnie małe wartości prognozowanych potoków pasażerskich związanych z tym obiektem”. ILF przypomina, że lotnisko już teraz korzysta z szybkiego transportu szynowego w postaci kolei aglomeracyjnej, co jest porównywalne do metra. Kolej ta zapewnia dogodny dojazd do centrum i dalekobieżnych dworców kolejowych, a także ułatwia przesiadkę na III i IV linię metra na stacji Żwirki i Wigury.

Analiza Linii M4: Rozwiązanie Dla Zatłoczenia I Linii

Projektanci podkreślają koncepcję linii M4 w osi północ-południe jako „bypassa” dla I linii metra. Nowa linia cieszy się obiecującymi prognozami ruchu pasażerskiego. Aby spełniała swoją rolę, pociągi muszą kursować z maksymalną częstotliwością na całej trasie, szczególnie między Wilanowską a Marymontem, bez żadnych rozgałęzień. Analizy potwierdzają sens kierowania IV linii metra w kierunku Wilanowskiej, co wyklucza trasowanie linii w rejon lotniska.

Jednocześnie ILF zaznacza, że w kontekście obsługi lotniska rozważane może być jedynie wydłużenie linii M3. W studium zakładano zakończenie jej na stacji Żwirki i Wigury do roku 2048. Linia ta charakteryzuje się mniejszą częstotliwością, co jest zgodne z zapotrzebowaniem związanym z lotniskiem. Prognozy napełnień III linii są mniej obiecujące. Linia M3 kursowałaby również w innych relacjach niż pociąg aglomeracyjny, eliminując ryzyko dublowania. Trasa ta zapewniałaby również dojazd do I linii metra, dzieląc ruch w kierunku północnym między M4 ze stacji Żwirki i Wigury oraz M1 z Racławickiej. Autorzy studium przewidzieli rezerwę pod wydłużenie linii M3, rozsunięcie torów M4 na stacji Żwirki i Wigury.

Niepewna Przyszłość Lotniska Chopina

Warto dodać, że przygotowywane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – prace nad którym zawieszono – nie zakładało zamknięcia Lotniska Chopina. Nawet według deklaracji poprzedniego rządu, promującego Centralny Port Komunikacyjny, nie przewidywano likwidacji istniejącego portu, a jedynie zmiany jego charakteru. Po wyborach parlamentarnych i przed powołaniem nowego rządu nie wiadomo, czy i w jakim zakresie będzie realizowany projekt CPK. Niemniej jednak, nawet zakładając likwidację Lotniska Chopina, istnieje możliwość wykorzystania ślepo zakończonej linii kolejowej do obsługi nowej dzielnicy, co stanowiłoby potencjalną alternatywę.

Polecane posty