Rewolucyjny Rok 2022: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze odnotowuje rekordowe wyniki finansowe

Lotnisko Katowice Pyrzowice

W roku ubiegłym Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (GTL), zarządzające Portem Lotniczym w Pyrzowicach, osiągnęło wyniki finansowe, które przywodzą na myśl jego triumf z 2017 roku. Katowicka spółka lotnicza właśnie ogłosiła swoje sprawozdanie finansowe za 2022 rok, rzucając nowe światło na swoją doskonałą kondycję. Warto przyjrzeć się bliżej osiągnięciom GTL oraz prognozom na przyszłość.

Sprawdź lotnisko katowice parking

Rekordowe Przychody

Katowicka spółka GTL odnotowała rekordowe przychody w wysokości 203 milionów złotych, co oznacza wzrost o imponujące 70 procent w porównaniu z 2021 rokiem i aż o 20 procent w stosunku do 2019 roku. To wyjątkowe wyniki, które potwierdzają stabilność i sukces portu lotniczego. W ciągu roku z lotniska skorzystało 4,42 miliona pasażerów, co stanowi tylko 9 procent mniej niż w najlepszym roku 2019, kiedy obsłużono rekordową liczbę 4,84 miliona podróżnych. Co więcej, przewozy czarterowe, które stanowią specjalizację Pyrzowic, zamknęły się liczbą ponad 2 milionów pasażerów, co jest niemal identycznym wynikiem jak w 2019 roku. Rok 2022 był także wyjątkowy pod względem frachtu, z wynikiem ponad 40 tysięcy ton, co stanowi najlepszy wynik w historii lotniska. Nie można również zapominać o liczbie operacji lotniczych, które wyniosły 31,6 tysiąca, co oznacza, że średnio na pokładzie lądowało lub startowało 139 pasażerów.

Wzrost Kosztów Operacyjnych

Jednakże, koszty operacyjne wzrosły w roku 2022 o 30 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając kwotę nieco mniejszą niż 180 milionów złotych. Najważniejszymi pozycjami w tych kosztach były wynagrodzenia ze świadczeniami społecznymi (52,9 miliona złotych), amortyzacja (41,5 miliona złotych), usługi obce (33,3 miliona złotych) oraz pozostałe koszty rodzajowe (29,3 miliona złotych). Należy zaznaczyć, że znaczący wzrost odnotowano w kosztach zużycia energii i materiałów, które wzrosły aż o 75 procent, osiągając kwotę 20 milionów złotych. Innymi słowy, wydatki operacyjne dorównały przychodom pod względem rekordowości.

Pozytywny Wynik Netto

Pozostałe przychody i koszty operacyjne przyniosły nadwyżkę w wysokości 8 milionów złotych, co zaowocowało zyskiem operacyjnym wynoszącym 30,5 miliona złotych, czyli o niespełna 10 milionów złotych mniej niż w 2019 roku. EBITDA, czyli wynik operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji, osiągnęło imponującą kwotę prawie 73 milionów złotych. Niemniej jednak, wyższy koszt obsługi zadłużenia w porównaniu z przychodami finansowymi zmniejszył zysk brutto do 12,9 miliona złotych. Po odjęciu podatku dochodowego, GTL osiągnęło pozytywny wynik netto w wysokości 12,3 miliona złotych. To o 5 milionów złotych mniej niż rekordowy rok 2019, ale stanowi równocześnie potwierdzenie stabilności i rentowności spółki.

Solidna Pozycja Finansowa

Suma bilansowa spółki GTL w 2022 roku wyniosła 902 miliony złotych, zwiększając się o 24 miliony złotych w porównaniu z rokiem poprzednim. Kapitał zakładowy GTL pozostał na poziomie 137 milionów złotych, nie ulegając zmianie. Kondycja finansowa spółki nadal jest solidna, chociaż wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym nieco spadł, pozostając jednak na poziomie ponad 65 procent. Warto również zaznaczyć, że marża operacyjna wyniosła imponujące 15 procent, co stanowi lepszy wynik niż przed pandemią. Wskaźniki płynności były wyższe, głównie dzięki zgromadzeniu znacznej ilości gotówki na koniec roku, w celu wsparcia przyszłych inwestycji. To spowodowało wzrost wskaźnika zadłużenia, ponieważ GTL pozyskało dwa kredyty inwestycyjne.

Perspektywy na Przyszłość

W roku 2022 głównymi inwestycjami spółki były roboty budowlane związane z hangarem technicznym do obsługi samolotów, modernizacja pola ruchu naziemnego oraz budowa płyty postojowej samolotów. Planuje się także rozpoczęcie budowy terenowego parkingu dla 750 samochodów w 2023 roku. Pierwszy etap przebudowy układu drogowego przy lotnisku również powinien zostać zakończony wkrótce. W trakcie roku 2023 będą kontynuowane przygotowania do budowy drugiego terminala towarowego.

Spółka prognozuje, że w 2023 roku ruch pasażerski na Lotnisku Katowice Airport po raz pierwszy w historii przekroczy próg 5 milionów obsłużonych pasażerów. To możliwe dzięki dalszemu rozwojowi ruchu czarterowego i regularnego. GTL nie podało jeszcze przewidywanego wyniku finansowego na przyszły rok, ale na podstawie prognoz pasażerskich można oczekiwać, że spółka będzie osiągać zyski kolejny rok z rzędu. To z pewnością obiecujący znak dla przyszłości Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

Polecane posty