Sukces Spółki Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka w 2021 roku dzięki sprzedaży gruntów

Lotnisko Rzeszów Jasionka

W 2021 roku Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka odnotował imponujący zysk netto. Jednak warto zaznaczyć, że ten wynik jest bezpośrednim efektem sprzedaży nieruchomości przez firmę.

Sprawdź parking rzeszów jasionka

Osiągnięcie zysku w trudnych czasach pandemii

Raport finansowy lotniska w Rzeszowie za 2021 rok jawi się jako istny sukces, prezentując pozytywny rezultat netto na poziomie 17,3 miliona złotych. W kontekście panującej drugiej fali pandemii osiągnięcie zysku przez średniej wielkości, regionalne lotnisko w Polsce zasługuje na szczególną uwagę. Warto jednak zaznaczyć, że wynik ten był możliwy głównie dzięki sprzedaży nieruchomości, które miały służyć do stworzenia bazy logistyczno-magazynowej w okolicach lotniska.

Wzrost przychodów dzięki większej liczbie pasażerów i operacji lotniczych

Przychody związane z lotniskiem Jasionka wzrosły w 2021 roku o imponujące 56 procent, osiągając kwotę nieco mniejszą niż 50 milionów złotych. Ten wzrost jest wynikiem zarówno większej liczby pasażerów, jak i zwiększonej liczby operacji lotniczych. Lotnisko w Rzeszowie obsłużyło w 2021 roku 253 tysiące podróżnych, co stanowi wzrost o 7,4 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Co więcej, liczba operacji lotniczych wzrosła o 8,3 procent w stosunku do roku 2020, osiągając liczbę 3278. Najważniejszym wzrostem jednakże było zwiększenie przychodów ze sprzedaży paliwa, które prawie podwoiły się.

Wzrost kosztów i źródła straty

Należy wspomnieć, że wraz z wzrostem przychodów, pojawił się również wzrost kosztów sprzedaży, jednak tylko o 17 procent. Największymi wydatkami poza amortyzacją (26 milionów złotych) pozostają wynagrodzenia pracowników (18 milionów złotych) oraz zakup paliwa (17 milionów złotych). Ogółem wydatki sprzedażowe wyniosły prawie 84 miliony złotych, co skutkowało stratą ze sprzedaży na poziomie 34 milionów złotych. Jednakże, inne przychody operacyjne w 2021 roku wyniosły aż 52,3 miliona złotych, przewyższając przychody ze sprzedaży. To zasługa sprzedaży nieruchomości, która przyniosła firmie około 36 milionów złotych. Inne koszty operacyjne nie przekroczyły 380 tysięcy złotych, co skutkowało zyskiem operacyjnym na poziomie 18 milionów złotych. Po uwzględnieniu rezultatu z działalności finansowej, spółka z Rzeszowa osiągnęła zysk netto w wysokości 17,3 miliona złotych.

Wzrost bilansowy i udziałowców

Suma bilansowa spółki w Jasionce w 2021 roku zwiększyła się o 5,4 miliona złotych, głównie dzięki wyższemu kapitałowi obrotowemu o ponad 33 miliony złotych. Kapitał zakładowy spółki zwiększył się również po stronie pasywów, dzięki wkładowi udziałowców o 27,5 miliona złotych. Na dzień 31 grudnia ubiegłego roku, województwo podkarpackie posiadało 56,35 procent udziałów w spółce, natomiast Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” 43,65 procent. Wskaźniki płynności i zadłużenia portu w Jasionce zostały poprawione, a spółka wygenerowała 25,5 miliona złotych środków pieniężnych.

Przyszłość lotniska

W nadchodzących miesiącach zarząd lotniska liczy na odbudowanie ruchu lotniczego oraz rozwijanie działalności poza lotniczej. Paradoksalnie, dla podkarpackiego portu, agresja Rosji na Ukrainę przyniosła pewne korzyści, ponieważ lotnisko stało się głównym ośrodkiem logistycznym obsługującym pomoc humanitarną i militarne wsparcie dla Ukrainy. W 2022 roku spółka spodziewa się znaczącego wzrostu przychodów z tytułu obsługi naziemnej oraz sprzedaży paliwa lotniczego. Również rozmieszczenie części sił szybkiego reagowania NATO w regionie Podkarpacia może generować dodatkowe przychody związane z wynajmem infrastruktury lotniska.

Polecane posty