Zmiana na stanowisku Prezesa Portu Lotniczego Bydgoszcz: Tomasz Moraczewski ustępuje

Lotnisko Bydgoszcz Szwederowo

Nowe wyzwania dla Portu Lotniczego Bydgoszcz

Tomasz Moraczewski, dotychczasowy prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz, opuszcza stanowisko po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki, które odbyło się w środę, 20 lipca.

Sprawdź bydgoszcz lotnisko parking

Wniosek Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz SA udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu, Tomaszowi Moraczewskiemu oraz Radzie Nadzorczej za 2021 rok, potwierdzając prawidłowość sposobu zarządzania Spółką oraz prowadzonych przez władze Lotniska działań operacyjnych” – informuje spółka Port Lotniczy Bydgoszcz w swoim oficjalnym komunikacie.

Jednakże, pomimo pozytywnego werdyktu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Tomasz Moraczewski nie będzie dłużej pełnił funkcji prezesa Portu Lotniczego Bydgoszcz.

Koniec kadencji

„Zakończyła się jego kadencja na stanowisku prezesa” – komentuje Olgierd Sobkowiak, przewodniczący rady nadzorczej PLB. – „Decyzja o jej nieprzedłużeniu wynika z przepisów zawartych w kodeksie spółek prawa handlowego.”

W świetle tych zapisów, rada nadzorcza PLB postanowiła powierzyć obowiązki prezesa Edwardowi Hartwichowi, który jest członkiem tego gremium.

Tymczasowe rozwiązanie

„To rozwiązanie tymczasowe, a wybór nowego prezesa odbędzie się w drodze konkursu” – dodaje Olgierd Sobkowiak.

Edward Hartwich ma bogate doświadczenie w sferze publicznej. Był radnym miejskim Bydgoszczy oraz radnym województwa kujawsko-pomorskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, pełnił także funkcję wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2014. Od 2015 roku zasiada w radzie nadzorczej spółki Port Lotniczy Bydgoszcz, a od 2016 roku pełni funkcję dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

Ta zmiana na stanowisku prezesa Portu Lotniczego Bydgoszcz rysuje nowe wyzwania i perspektywy dla tej ważnej instytucji. Będziemy obserwować rozwijające się wydarzenia z zainteresowaniem, a nowy prezes będzie miał kluczową rolę do odegrania w dalszym rozwoju lotniska w Bydgoszczy.

Polecane posty