Edward Hartwich Nowym Prezesem Portu Lotniczego Bydgoszcz

Lotnisko Bydgoszcz Szwederowo

W lipcu bieżącego roku, po odwołaniu Tomasza Moraczewskiego, Edward Hartwich został mianowany nowym prezesem Portu Lotniczego Bydgoszcz. Przez wiele lat Hartwich działał na rzecz regionu i samego lotniska, co czyni go doskonałym kandydatem na to stanowisko. W tym artykule omówimy zmiany na stanowisku prezesa oraz karierę Edwarda Hartwicha.

Sprawdź parking airport bydgoszcz

Odwołanie Tomasza Moraczewskiego

Tomasz Moraczewski pełnił funkcję prezesa Portu Lotniczego Bydgoszcz przez imponujące dwanaście lat. Jednak w lipcu 2022 roku, na Walnym Zgromadzeniu Wspólników, doszło do jego odwołania. Oficjalnie, przyczyną tego kroku były zakończenie kadencji oraz ograniczenia wynikające z przepisów kodeksu spółek prawa handlowego. Warto jednak dodać, że działania Moraczewskiego oraz jego oświadczenia majątkowe zostały poddane kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). Prokuratura Rejonowa w Gdyni prowadzi obecnie śledztwo w sprawie podejrzenia fałszywego składania oświadczeń majątkowych.

Edward Hartwich – Idealny Wybór

Po odwołaniu Tomasza Moraczewskiego, funkcję p.o. prezesa Portu Lotniczego Bydgoszcz powierzono Edwardowi Hartwichowi. Hartwich to samorządowiec o silnych związkach z regionem i samym lotniskiem. W przeszłości pełnił wiele ważnych funkcji, w tym miejskiego i wojewódzkiego radnego z listy Platformy Obywatelskiej oraz wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Nieprzerwanie zasiadał także w radzie nadzorczej spółki zarządzającej bydgoskim portem od 2015 roku. Rok później został dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

Stały Prezes

Początkowo Edward Hartwich miał pełnić funkcję p.o. prezesa Portu Lotniczego Bydgoszcz tymczasowo, do momentu wyboru nowego prezesa poprzez konkurs. Jednak ostatecznie nie doszło do ogłoszenia konkursu na to stanowisko. Rada Nadzorcza Portu Lotniczego Bydgoszcz zdecydowała się powołać Edwarda Hartwicha na stanowisko prezesa Zarządu PLB S.A. 19 października 2022 roku.

Podsumowanie

Edward Hartwich, z bogatym doświadczeniem samorządowca i działacza społecznego, przejął stery Portu Lotniczego Bydgoszcz po długotrwałej kadencji Tomasza Moraczewskiego. Wybór Hartwicha na prezesa wskazuje na zaufanie, jakim darzony jest w regionie i w samym lotnisku. Czekamy z niecierpliwością na dalszy rozwój lotniska pod jego przewodnictwem.

Polecane posty