Konflikt pracowniczy na lotnisku w Gdańsku: Kontrola Inspekcji Pracy w PAŻP

Lotnisko Kraków Balice

Wzrasta napięcie na lotnisku Gdańsk Rębiechowo w związku z narastającym konfliktem pomiędzy szefostwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) a kontrolerami ruchu lotniczego. Ostatnie wydarzenia wskazują na pilną potrzebę interwencji ze strony Inspekcji Pracy. Celem kontroli jest rozwiązanie konfliktu oraz zapewnienie przestrzegania przepisów pracy.

Sprawdź parking długoterminowy lotnisko gdańsk

Kontrola Inspekcji Pracy w PAŻP

Aktualna kontrola rozpoczęta w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ma na celu wyjaśnienie i rozwiązanie trwającego konfliktu między jej władzami a kontrolerami ruchu lotniczego, którzy pracują na lotnisku w Gdańsku. Inspektorzy pracy skoncentrują się na kilku kluczowych kwestiach, które wywołały ten konflikt.

Sprawdzenie zwolnień związkowców

Jednym z głównych zagadnień, które zostaną poddane kontroli, są zwolnienia związkowców. Kontrolerzy ruchu lotniczego twierdzą, że doszło do nieuzasadnionych zwolnień w ich szeregach. Inspektorzy pracy przeprowadzą szczegółowe dochodzenie w tej sprawie, aby ustalić, czy zwolnienia były zgodne z prawem.

Przestrzeganie regulaminów zakładowych

Kolejnym aspektem, który zostanie poddany kontroli, jest przestrzeganie regulaminów zakładowych. Konflikt na lotnisku w Gdańsku wybuchł w związku z naruszeniem przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych uprawnień pracowników. Inspektorzy pracy zbadać, czy władze PAŻP przestrzegają regulaminów zakładowych i czy działają zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Trwający konflikt na lotnisku

Konflikt między szefostwem PAŻP a kontrolerami ruchu lotniczego w Gdańsku trwa już od kilku tygodni i nie widać jego końca. Ostatnie dni były szczególnie trudne, z powodu strajku włoskiego, w którym udział wzięła prawie połowa z 21 zatrudnionych kontrolerów zbliżania. W niedzielę doszło do kilku godzinnych przerw w funkcjonowaniu lotniska, co spowodowało opóźnienia w ruchu lotniczym. Jedna z maszyn musiała zostać przekierowana na inne lotnisko. W tym tygodniu lotnisko jest zamykane na kilka godzin w środku nocy ze względu na brak odpowiedniej liczby pracowników.

Zarzuty kontrolerów

Kontrolerzy ruchu lotniczego z Gdańska zgłaszają wiele zarzutów wobec władz PAŻP. Głównym punktem sporu są zarobki, które znacznie odbiegają od wynagrodzeń pracowników wieży kontrolnej na lotnisku w Warszawie. Kontrolerzy z Rębiechowa twierdzą, że w lipcu władze agencji jednostronnie obniżyły ich wynagrodzenia, w niektórych przypadkach nawet o 40 procent. W tym samym czasie kilkuset warszawskim kontrolerom przyznano podwyżki sięgające 100 procent.

Podsumowanie

Kontrola Inspekcji Pracy w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest krokiem w kierunku rozwiązania narastającego konfliktu na lotnisku w Gdańsku. Konflikt ten ma istotny wpływ na funkcjonowanie lotniska oraz na bezpieczeństwo podróżnych. Wartość tej kontroli polega na zapewnieniu przestrzegania praw pracowników oraz na poszukiwaniu rozwiązania, które zadowoli obie strony konfliktu. Oczekujemy, że wyniki kontroli Inspekcji Pracy przyczynią się do zakończenia tego trudnego sporu.

Polecane posty