Port Lotniczy Wrocław: Rekordowe Wyniki i Prognozy na 2023 Rok

Lotnisko Wrocław Strachowice

Odbicie Wrocławskiego Lotniska w 2022 Roku

Port Lotniczy Wrocław odnotował imponujący sukces w roku 2022. Kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do tego osiągnięcia była działalność związana z tankowaniem samolotów. Oto bliższy ogląd wyników finansowych i przyszłych perspektyw.

Sprawdź parking lotnisko wrocław cennik

Wzrost Ruchu Pasażerskiego

W 2022 roku Port Lotniczy Wrocław przyjął prawie 2,9 miliona pasażerów, co, niestety, oznacza 18,9% spadek w porównaniu do 2019 roku. Niemniej jednak, liczba ta jest imponująca, a wzrost ruchu pasażerskiego jest zauważalny. Wykonano także ponad 27 tysięcy operacji lotniczych, co dowodzi intensywnej działalności portu.

Wzrost Przychodów i Ich Źródło

Przychody ze sprzedaży na wrocławskim lotnisku wzrosły w roku 2022 aż o 156% w porównaniu do 2021 roku, osiągając poziom 385,5 miliona złotych. To o ponad 100 milionów złotych więcej niż w roku 2019. Szczególnie znaczący wpływ na te przychody miała sprzedaż towarów i materiałów, z czego główną kategorią było paliwo lotnicze.

Wydatki i Ich Wzrost

Imponujący wzrost przychodów był niestety równoważony przez znaczny wzrost kosztów. Wydatki operacyjne wyniosły niespełna 369 milionów złotych, co oznacza wzrost o 112%. Największe pozycje kosztów operacyjnych to wartość sprzedanych towarów i materiałów (głównie paliwa lotniczego, 238 milionów złotych), wynagrodzenia ze składkami ubezpieczeniowymi (44,7 miliona złotych) oraz usługi obce (26 milionów złotych). Szczególnie istotne jest, że koszty usług wzrosły o aż 53%, a wynagrodzenia o 47%, pomimo niewielkiego zwiększenia załogi o 9 osób.

Zysk Operacyjny i Inne Wskaźniki

Mimo znacznego wzrostu kosztów, zysk operacyjny wyniósł 17 milionów złotych. EBITDA, czyli wynik operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji, zamknął się kwotą ponad 49 milionów złotych. Warto zaznaczyć, że działalność związana z tankowaniem samolotów odegrała kluczową rolę w zapewnieniu pozytywnego wyniku operacyjnego. Bez niej, spółka lotniskowa Wrocław poniosłaby stratę operacyjną wynoszącą 1,5 miliona złotych. Dzięki dodatniemu bilansowi przychodów i kosztów finansowych, udało się podwyższyć zysk brutto do 27 milionów złotych, co po odjęciu podatku dochodowego zaowocowało zyskiem netto w wysokości 24,2 miliona złotych. Jest to wynik na poziomie roku 2019, choć marża operacyjna obniżyła się o 4 punkty procentowe.

Wzrost Sumy Bilansowej

Suma bilansowa dolnośląskiej spółki w 2022 roku zwiększyła się o 68,7 miliona złotych. Wzrost ten był rezultatem zarówno wygenerowanego zysku, jak i zwiększonych kwot krótkoterminowych inwestycji (65 milionów złotych) oraz należności krótkoterminowych (16 milionów złotych). Port Lotniczy Wrocław zainwestował około 5,6 miliona złotych w różne projekty, głównie związane z zakupem gruntów i modernizacją drogi startowej. To zaowocowało poprawą wielu wskaźników finansowych spółki.

Perspektywy na Rok 2023

Na rok 2023 Port Lotniczy Wrocław przewiduje przekroczenie liczby pasażerów w segmentach niskokosztowym i czarterowym w stosunku do 2019 roku. Jednakże, spadek ruchu linii tradycyjnych ma wynieść jeszcze 16%. W bieżącym roku lotnisko prognozuje obsłużenie prawie 3,7 miliona podróżnych i wykonanie 32 tysięcy operacji lotniczych. Wydaje się, że spółka jest na dobrej drodze do generowania trwałych zysków, zwłaszcza jeśli do portu powrócą linie tradycyjne z ofertą sprzed pandemii.

Polecane posty