Paraliż Portu Lotniczego w Gdańsku: Kontrolerzy odpowiadają na zarzuty kierownictwa PAŻP

Lotnisko Kraków Balice

Sytuacja na lotnisku Gdańsk-Rębiechowo

W ostatnich tygodniach doszło do znaczących zakłóceń w działalności lotniska Gdańsk-Rębiechowo. Przewoźnicy obsługujący to lotnisko zanotowali opóźnienia i nawet braki w rozkładzie lotów. To wszystko wywołało duże niezadowolenie wśród pasażerów. Jak kontrolerzy ruchu lotniczego oceniają tę sytuację? Według związków zawodowych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) próbuje obciążyć winą kontrolerów za te problemy.

Sprawdź parking gdansk airport

Odpowiedź związków zawodowych

W komunikacie przekazanym do „Dziennika Bałtyckiego” przedstawiciele Gdańskiego Związku Zawodowego Pracowników Kontroli Ruchu Lotniczego wyrażają swoje zdziwienie faktem, że PAŻP oskarża kontrolerów ruchu lotniczego o celowe działania prowadzące do zakłóceń. Związek postanowił odnieść się do tych zarzutów i wyjaśnić przyczyny obecnej sytuacji.

Nowy regulamin pracy

Nowy regulamin pracy, wprowadzony przez prezes Anitę Oleksiak, miał na celu poprawę bezpieczeństwa pracy kontrolerów poprzez wprowadzenie surowszych zasad planowania i zmian harmonogramów pracy. Niestety, według związków zawodowych, brak odpowiednich analiz skutków tych zmian doprowadził do chaosu w funkcjonowaniu organów kontroli ruchu lotniczego, takich jak Służba Kontroli Zbliżania Gdańsk czy Służba Kontroli Lotniska Gdańsk. Pracownicy domagają się przestrzegania nowych, bardziej bezpiecznych rozwiązań, które zostały przyjęte w Agencji. Jednakże pracodawca nie jest w stanie wdrożyć tych zmian, co prowadzi do ciągłego naruszania przepisów przez kierownictwo. Warto zaznaczyć, że brak kompetencji w zarządzie PAŻP nie powinien skutkować odebraniem pracownikom prawa do urlopów czy zwolnień lekarskich.

Działania kierownictwa PAŻP

Związkowcy twierdzą, że pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za braki kadrowe. Jeśli te braki wpływają na realizację regulaminu, to powinny zostać zidentyfikowane przed wprowadzeniem zmian. Proponowanie zmian w regulaminie pracy zaledwie dwa miesiące po wprowadzeniu poprzedniego dokumentu jest dowodem na chaotyczne działania kierownictwa i ministerstwa infrastruktury. Dyrekcja biura operacyjnego próbuje przerzucić winę na lokalnych kierowników i kontrolerów, wymuszając na nich zgody na działania niezgodne z przepisami. Jednakże główną odpowiedzialność ponoszą osoby na stanowiskach kierowniczych w PAŻP i ministerstwie infrastruktury, które wprowadziły nowy regulamin pracy w lipcu-sierpniu 2022 roku.

Naruszanie przepisów pracy i regulaminu

Kierownictwo PAŻP zostało oskarżone o naruszanie przepisów kodeksu pracy oraz regulaminu wewnątrzzakładowego prawa pracy. Próbowano odwołać lub zawiesić urlopy wypoczynkowe kontrolerów ruchu lotniczego w Gdańsku, co jest sprzeczne z zapisami regulaminu pracy PAŻP, zakazującymi jednostronnych zmian w harmonogramie pracy. Te działania zwiększają przemęczenie personelu, obniżają komfort pracy i znacząco zwiększają ryzyko popełnienia błędów przez kontrolerów ruchu lotniczego na stanowisku operacyjnym.

Brak reakcji władz

Związkowcy podkreślają, że zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może wprowadzić obniżki wynagrodzenia pracowników, ale tylko za zgodą pracownika lub w drodze porozumienia. Niestety, kierownictwo PAŻP nie przestrzega tych przepisów. W lipcu tego roku PAŻP jednostronnie obniżyła wynagrodzenia większości kontrolerów zatrudnionych w Gdańsku, a w niektórych przypadkach nawet o 40%. W tym samym czasie kilku kontrolerom z Warszawy przyznano podwyżki wynagrodzenia sięgające 100%.

Przeciążenie kontrolerów

Kontrolerzy ruchu lotniczego w Gdańsku pracują w trybie SPO (System Pracy Operacyjnej) ponad 7 godzin dziennie. Taki tryb pracy, wynikający z nowych zasad regulaminu pracy i działań kierownictwa PAŻP, prowadzi do przeciążenia kontrolerów. Mimo że od powołania nowego prezesa PAŻP minęło pół roku, to nadal nie wprowadzono żadnych zmian mających na celu poprawę warunków pracy w zmniejszonym składzie. Dyrektorzy operacyjni nie podejmują działań na rzecz podniesienia standardów bezpieczeństwa pracy, a nowy kierownik organu został wybrany bez przeprowadzenia konkursu, co budzi kontrowersje. Wszystkie te działania i zaniechania prowadzą do ogromnej presji na kontrolerach ruchu lotniczego.

Polecane posty