Kontrola Umów Portu Lotniczego Warszawa-Modlin przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Lotnisko Warszawa Modlin

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) przeprowadziło gruntowną kontrolę umów zawartych przez port lotniczy Warszawa-Modlin z przewoźnikami w okresie od 2012 do 2020 roku. W rezultacie kontroli, CBA zidentyfikowało pewne nieprawidłowości, które mogą stanowić potencjalne ryzyko finansowe dla spółki zarządzającej lotniskiem. Poniżej przedstawiamy szczegóły i wnioski z tej kontroli.

Sprawdź parking modlin najtaniej

Kontrola CBA – Streszczenie

Kontrolę przeprowadzono przez wydział postępowań kontrolnych z lubelskiej delegatury CBA. Okres prowadzenia kontroli trwał od stycznia do października. Głównym celem było zbadanie umów zawartych przez lotnisko z różnymi liniami lotniczymi oraz sposób ich realizacji.

Nieprawidłowości w Umowach

Wyniki kontroli wykazały, że władze lotniska w Modlinie mogły narazić spółkę na istotne ryzyko finansowe. Szacuje się, że kwota tych nieprawidłowości wynosiła nie mniej niż 9 650 000 złotych. Niemniej jednak, CBA nie ujawniło szczegółów dotyczących konkretnych umów z lat 2012-2020, które były kontrolowane, ani nieprecyzyjności w ich realizacji. Możemy przypuszczać, że dotyczyły one preferencyjnych warunków udzielonych pewnym przewoźnikom, w tym być może Ryanairowi.

Wnioski i Dalsze Działania

Wyniki kontroli CBA zostały przekazane radzie nadzorczej oraz zarządowi spółki zarządzającej portem lotniczym w Modlinie. Zarząd podkreśla, że bieżąco analizuje te wnioski. Jednakże warto zaznaczyć, że kontroli CBA nie wpłynęły na bieżące funkcjonowanie lotniska ani na współpracę z partnerami. Zarząd portu akcentuje również pełną otwartość i gotowość do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, które mogą pojawić się ze strony odpowiednich organów.

Podsumowanie

Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotycząca umów zawartych przez port lotniczy Warszawa-Modlin z przewoźnikami w latach 2012-2020 wykazała pewne nieprawidłowości, które mogą skutkować znaczącym ryzykiem finansowym dla spółki zarządzającej lotniskiem. Jednakże dokładne szczegóły tych nieprawidłowości nie zostały jeszcze ujawnione publicznie. Zarząd portu deklaruje pełną współpracę z odpowiednimi organami w celu wyjaśnienia tych kwestii i zachowania transparentności w swoich działaniach.

Polecane posty