Nabór na Członków Zarządu Lotniska Modlin – Jak Stać Się Częścią Sukcesu

Lotnisko Warszawa Modlin

Wprowadzenie

Dnia 27 sierpnia tego roku rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń na stanowiska członków zarządu spółki odpowiedzialnej za zarządzanie lotniskiem w Modlinie. W ramach procesu rekrutacji poszukiwani są prezes zarządu oraz trzej wiceprezesi. Rada Nadzorcza Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim oficjalnie ogłosiła ten proces rekrutacyjny, który stanowi ważny krok w dążeniu do dalszego rozwoju lotniska Modlin.

Sprawdź modlin parking

Szansa na Kariery w Zarządzaniu Lotniskiem

Spółka jest obecnie w poszukiwaniu kandydatów na następujące stanowiska:

 1. Prezes Zarządu
 2. Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu
 3. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
 4. Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Wymagane kwalifikacje dla każdego z tych stanowisk są wysokie i obejmują posiadanie wyższego wykształcenia oraz co najmniej pięcioletniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Ponadto, kandydaci muszą posiadać odpowiednią wiedzę, aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki.

Wymagane Kwalifikacje

Prezes Zarządu

Kandydat na stanowisko prezesa zarządu powinien spełniać następujące kryteria:

 • Wyższe wykształcenie
 • Minimum pięcioletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
 • Pełnia praw publicznych
 • Pełna zdolność do czynności prawnych
 • Niekaralność

Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Wymagania dla wiceprezesa zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu obejmują:

 • Wyższe wykształcenie
 • Minimum trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
 • Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem pośrednio lub bezpośrednio Skarbu Państwa

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Kandydat na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. Operacyjnych powinien posiadać:

 • Wyższe wykształcenie
 • Umiejętność zarządzania zasobami operacyjnymi na lotnisku cywilnym użytku publicznego, w tym personelem, infrastrukturą, sprzętem, wyposażeniem i urządzeniami

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Wymagania dla wiceprezesa zarządu ds. Korporacyjnych obejmują:

 • Wyższe wykształcenie
 • Znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa
 • Znajomość rachunkowości zarządczej
 • Zrozumienie kwestii ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Jak Aplikować

Pisemne zgłoszenia należy składać do dnia 27 sierpnia 2021 roku do godziny 15:00. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się 30 sierpnia 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie spółki. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w dniach 2 i 3 września i mogą odbyć się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podsumowanie

Jeśli jesteś osobą ambitną, która chce zaangażować się w rozwijanie lotniska Modlin i spełniasz wymagane kwalifikacje, to ta oferta pracy może być dla Ciebie doskonałą okazją. Nie zwlekaj – aplikuj już teraz i weź udział w budowaniu przyszłości lotniska Modlin oraz rozwijaniu sektora lotniczego w Polsce.

Polecane posty