Nowa Droga do Lotniska w Gdańsku: Osiągnięcie Nowych Połączeń

Lotnisko Gdańsk Rębiechowo

Gdańsk, jako dynamicznie rozwijająca się metropolia, szykuje się do ważnej inwestycji – budowy nowej drogi, która połączy projektowany węzeł Miszewo z lotniskiem imienia Lecha Wałęsy. Ta innowacyjna inicjatywa ma na celu nie tylko ułatwienie dostępu do lotniska, ale także przeniesienie ruchu tranzytowego z Banina oraz usprawnienie komunikacji w rejonie lotniska. Oto więcej szczegółów na ten temat.

Sprawdź parking lotnisko gdańsk gdańsk

Ułatwienie Dla Mieszkańców i Przedsiębiorców

Podpisanie umowy na sporządzenie studium dla nowej drogi do lotniska stanowi przełomowy moment dla Gdańska. Mieszkańcy okolic lotniska oraz przedsiębiorcy w rejonie zyskają nową trasę, która pozwoli im na szybsze połączenie z tym strategicznym obiektem. Jednak korzyści te to nie tylko szybszy dojazd do lotniska. Nowa droga ma także odebrać ruch tranzytowy z Banina, co znacząco poprawi jakość życia w tej części miasta. Ponadto ułatwi dostęp do wielu zakładów w okolicach lotniska, co może przyczynić się do rozwoju lokalnej gospodarki.

Długotrwała Potrzeba Połączenia

Idea połączenia węzła lotniska z Miszewem pojawiła się już w 2014 roku, kiedy to władze samorządu zdecydowały, że taka inwestycja jest niezbędna. Projekt ten został włączony do regionalnego planu zagospodarowania województwa pomorskiego, co podkreśla jego strategiczne znaczenie.

Leszek Bonna, zastępca marszałka województwa pomorskiego, podsumował znaczenie tego projektu, mówiąc: „Jestem przekonany, że koncepcje, które studium korytarzowe nam przedstawi, będą służyły kolejnym krokom związanym z wykonaniem tej bardzo ważnej dla zachodniej części Gdańska i regionu inwestycji.”

Kluczowe Cele Studium Korytarzowego

Celem Studium Korytarzowego jest ustalenie różnych wariantów przebiegu nowej drogi. Wyniki tego studium stanowić będą podstawę dla planowania kolejnych etapów prac projektowych, w szczególności Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej.

Nowa trasa drogowa ma za zadanie połączyć Port Lotniczy w Gdańsku imienia Lecha Wałęsy z rozwijającą się dzielnicą wielofunkcyjną Gdańsk Zachód. Ta dzielnica obejmuje tereny funkcji transportowych, produkcyjno-usługowych i mieszkalnych. Połączenie to będzie kluczowe dla rozwoju tej części miasta i zwiększenia atrakcyjności rejonu lotniska.

Wartość Projektu dla Gdańska

Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, podkreśliła znaczenie podpisania umowy na sporządzenie studium dla nowej drogi. Dodała, że to ważny krok rozwojowy dla Gdańska jako stolicy metropolii i województwa. Zaznaczyła również potrzebę połączeń poprzecznych między istniejącą obwodnicą a nową obwodnicą metropolitalną. Trzy kluczowe węzły, węzeł Żukowo, węzeł Lotnisko oraz węzeł Wysoka, stanowią istotne punkty w rozwoju miasta.

„Projektantów czeka niełatwa praca, ale myślę, że to ostatni moment na przygotowanie tego dokumentu, bo okolica Banina, Żukowa i okolic rozwija się bardzo dynamicznie” – powiedziała prezydent Dulkiewicz.

Zaangażowanie Społeczności Lokalnych

Realizacja tego ambitnego projektu będzie możliwa dzięki zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz społeczności lokalnych. Mieszkańcy m.in. Banina, Czapel, Pępowa i Rębiechowa będą miały okazję do udziału w procesie planowania i realizacji nowej drogi.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna z Projektu Pomocy Technicznej 2022-2023 Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To inwestycja, która z pewnością przyczyni się do rozwoju Gdańska i poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Polecane posty