Województwo Podkarpackie inwestuje 22,5 miliona złotych netto w promocję regionu

Lotnisko Rzeszów Jasionka

Województwo Podkarpackie zawarło umowę z Ryanair, na mocy której przewoźnik ten otrzyma 22,5 miliona złotych netto w celu promocji tego malowniczego regionu. Przetarg, w wyniku którego doszło do tej współpracy, został ogłoszony przez województwo i obejmuje międzynarodową kampanię informacyjno-promocyjną.

Sprawdź parking przy lotnisku w rzeszowie

Kampania na miarę międzynarodową

Władze Województwa Podkarpackiego postawiły wysokie wymagania w ramach przetargu, kierując się trzema głównymi kryteriami: efektywnością nośników reklamy, efektywnością strony internetowej jako narzędzia promocji oraz ceną. Każde z tych kryteriów było odpowiednio ważone, przy czym cena miała największy wpływ na ostateczny wybór.

Jednym z kluczowych warunków umowy było utrzymanie charakteru międzynarodowego kampanii. Województwo Podkarpackie nie zgodziło się na prowadzenie działań promocyjnych tylko na terenie Polski – zasięg kampanii musiał obejmować zarówno Polskę, jak i konkretne województwo.

Ryanair jako jedyny uczestnik i zwycięzca

Jedyną linią lotniczą, która zdecydowała się przystąpić do tego przetargu, była Ryanair. I to właśnie ta irlandzka linia lotnicza została wybrana jako zwycięzca. Za swoje zaangażowanie w promocję Województwa Podkarpackiego, Ryanair otrzyma 22,5 miliona złotych netto (bez VAT). Umowa obowiązywać będzie do połowy grudnia 2025 roku.

Opłaty marketingowe jako wsparcie

Unijne przepisy ograniczają możliwość bezpośredniego dofinansowywania tras lotniczych przez lotniska i samorządy. W związku z tym najczęstszą formą wsparcia są tzw. opłaty marketingowe. Polegają one na tym, że port lotniczy lub samorząd zawiera umowę z przewoźnikiem lub agencją marketingową w celu promocji połączenia lub regionu na stronie linii lotniczych, na pokładzie samolotów lub w magazynach pokładowych. Kwoty, jakie przewoźnicy otrzymują za takie umowy, zazwyczaj sięgają milionów złotych lub euro. Chociaż oficjalnie te umowy służą wyłącznie celom promocyjnym, to nieoficjalnie często stanowią warunek, od którego zależy otwarcie nowych tras lub baz przewoźnika.

Kontrakty marketingowe a linie lotnicze

Termin „dopłaty” jest często używany w odniesieniu do tych umów, choć z prawnego punktu widzenia przewoźnicy otrzymują zapłatę za świadczenie usług promocyjnych. Jednakże nieoficjalnie wiadomo, że przewoźnicy często stawiają ultimatum – albo wysoki kontrakt reklamowy, albo zakończenie współpracy i zaprzestanie lotów na danej trasie. W rezultacie lotniska, które konkurują o jak najwięcej połączeń, znajdują się pod dużą presją.

Umowy marketingowe mogą być zawierane zarówno przez lotniska, jak i przez regionalne samorządy oraz organizacje turystyczne. W niektórych przypadkach przetargi są tak przygotowane, że tylko jedna linia lotnicza może wygrać, co oznacza brak konkurencji. W przypadku samorządów przetargi są bardziej zrównoważone i prowadzone uczciwie.

Podsumowując, umowa między Województwem Podkarpackim a Ryanair to ważny krok w promocji regionu na arenie międzynarodowej. Warto zauważyć, że tego rodzaju inwestycje mogą przyczynić się do rozwoju turystyki i gospodarki regionu, przyciągając nowych podróżnych i generując korzyści ekonomiczne.

Polecane posty