Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka: Sukces Finansowy w 2022 roku

Lotnisko Rzeszów Jasionka

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka: Rekordowy Zysk Netto

W roku 2022 Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka osiągnął niezwykły sukces finansowy, który przewyższa nawet lotnisko Balice w Krakowie. To imponujące osiągnięcie świadczy o rosnącej pozycji tego lotniska na polskim rynku.

Sprawdź rzeszow jasionka parking

Wzrost Przychodów i Zysku Netto

W roku 2022 przychody Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka znacząco wzrosły o aż 767 procent w porównaniu z rokiem 2021, osiągając imponującą sumę prawie 437 milionów złotych. To aż 611 procent więcej niż w roku 2019. Przychody z usług tankowania paliwa stanowiły 56 procent ogólnych dochodów. Nawet po odjęciu tych przychodów, pozostałe 183 miliony złotych wciąż robią ogromne wrażenie. Wzrost ten był głównie wynikiem zwiększonej obsługi naziemnej, sprzedaży paliwa lotniczego oraz wynajmu powierzchni gruntowej.

Wysoka Liczba Pasażerów i Operacji Lotniczych

Według statystyk Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w 2022 roku lotnisko w Rzeszowie obsłużyło imponującą liczbę 683 tysięcy pasażerów w 6233 operacjach lotniczych. Oznacza to średnio 109 podróżnych na pokładzie samolotów goszczących w Rzeszowie. Warto zaznaczyć, że większość operacji lotniczych dotyczyła wsparcia Ukrainy, co stanowiło priorytet w działalności lotniska.

Wzrost Kosztów i Marży

Wzrost kosztów, zwłaszcza zakupu paliwa lotniczego, był nieunikniony. Koszty, po odjęciu wydatków na paliwo (223,9 miliona złotych), wzrosły o 30 procent. Największymi pozycjami kosztów były wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne (30,4 miliona złotych), amortyzacja (26,3 miliona złotych) oraz usługi obce (18 milionów złotych). Szczególnie warto zaznaczyć, że marża na sprzedaży paliwa wyniosła około 13 procent.

Najlepszy Rezultat Finansowy w Historii

Rezultat operacyjny wyniósł 150,2 miliona złotych, a EBITDA, czyli rezultat operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji, zamknęła się na poziomie 176,3 miliona złotych. Pomimo niewielkiego deficytu z działalności finansowej, zysk brutto wyniósł 148 milionów złotych, a po uiszczeniu podatku dochodowego w wysokości 15,2 miliona złotych, zysk netto osiągnął 133 miliony złotych. To bez wątpienia najlepszy wynik finansowy w historii spółki.

Stabilna Kondycja Finansowa i Plan Rozwoju

Suma bilansowa spółki lotniskowej z Podkarpacia w roku 2022 znacząco wzrosła o 193 miliony złotych, osiągając kwotę 709 milionów złotych. Ten znaczący skok wynikał głównie z zwiększenia udziału aktywów obrotowych oraz podwyższenia kapitału przez współwłaścicieli na łączną kwotę 29 milionów złotych. Rzeszowskie lotnisko zainwestowało także około 29 milionów złotych w rozwój infrastruktury lotniska. Planowane są także dalsze inwestycje na kwotę ponad 50 milionów złotych w 2023 roku.

Kondycja finansowa Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka jest stabilna i pewna, jednak zarząd spółki zdaje sobie sprawę z ewentualnego zakończenia konfliktu na Ukrainie. Spółka planuje rozwijanie swojej działalności poprzez inwestycje w rozbudowę terminala pasażerskiego, równoległą drogę kołowania oraz stworzenie zaplecza magazynowo-logistycznego, co pozwoli na poszukiwanie nowych źródeł przychodów w obu segmentach – obsługi pasażerskiej i cargo.

Polecane posty