Rozwój Lotniska Wrocław: Nowa Era w Transportowej Infrastrukturze

Lotnisko Wrocław Strachowice

Wrocławskie lotnisko, dzięki wsparciu unijnych funduszy w wysokości 175 mln zł, wkracza w erę znacznego rozwoju i modernizacji. Ten projekt przewiduje szereg znaczących zmian na terenie Portu Lotniczego Wrocław, które pozytywnie wpłyną na zarówno cywilne, jak i wojskowe operacje lotnicze. To wydarzenie stanowi istotny krok w kierunku wzmocnienia pozycji Wrocławia jako ważnego centrum komunikacyjnego.

Sprawdź parking airport wroclaw

Unikalne Finansowanie z Unii Europejskiej

Projekt modernizacji i rozbudowy wrocławskiego lotniska otrzymuje wsparcie w ramach programu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 (CEF 2). Zdobywając pulę 350 mln zł na modernizację i rozbudowę strefy operacyjnej, w tym 175 mln zł z funduszy europejskich, staje się największym projektem w sektorze lotniczym w Europie oraz trzecim pod względem wartości wsparcia w ogóle.

Unikalna Nazwa, Wielka Perspektywa

Oficjalna nazwa tego ambitnego przedsięwzięcia to „Zwiększenie możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod potrzeby operacji wojskowych w Porcie Lotniczym Wrocław”. To nie tylko prestiżowy tytuł, ale także potężny krok w kierunku bardziej zintegrowanej i efektywnej sieci transportowej w Europie, uwzględniającej potrzeby obronne.

Pozytywne Konsekwencje Rozbudowy

Skrócenie Czasu Operacji

Dzięki rozszerzeniu i modernizacji strefy operacyjnej znacząco skróci się czas wykonywania operacji lotniczych. Czas między lądowaniem a przemieszczeniem na parking lotniczy zostanie zredukowany, co przekłada się na większą przepustowość i wydajność lotniska.

Zwiększenie Liczby Miejsc Postojowych

Jednym z kluczowych aspektów modernizacji jest stworzenie dodatkowej płyty postojowej. Będzie ona stanowić swoiste „lustrzane odbicie” istniejącej płyty przy terminalu pasażerskim. Nowa płyta będzie mogła pomieścić aż 12 samolotów o kodzie C, takich jak Airbus 320 czy Boeing 737. To oznacza, że będzie istnieć niezależne miejsce postojowe dla największych maszyn wojskowych, samolotów cargo i pasażerskich o kodzie F, takich jak C-5 Galaxy, Boeing C-17 Globemaster, AN-124 Rusłan oraz Boeing 747 Jumbo Jet czy Boeing 787.

Usprawnienie Ruchu Lotniczego

Dodatkowa droga kołowania będzie umożliwiała operacje lotnicze samolotów wojskowych bez konieczności wstrzymywania ruchu samolotów pasażerskich. To znacząco usprawni zarówno loty cywilne, jak i wojskowe, skracając czas oczekiwania i poprawiając wydajność lotniska.

Szybszy Zjazd z Pasu Startowego

Nowa droga szybkiego zjazdu umożliwi samolotom opuszczanie pasa startowego znacznie szybciej. To przełoży się na zwiększenie zdolności operacyjnych lotniska oraz skrócenie czasu pomiędzy operacjami na pasie i oczekiwaniem na start samolotów.

Dwa Kierunki dla Odladzania

W ramach projektu zostanie utworzona nowa płyta do odladzania samolotów po zachodniej stronie lotniska, obok istniejącej na wschodniej stronie. Dzięki temu samoloty będą mogły startować z obu kierunków, co zwiększy wydajność i skróci procedury przed startem samolotu.

Terminy Rozwoju

Przetarg na projektowanie ogłoszono w czerwcu tego roku, a wykonawcą została firma WLC Inżynierowie Sp. z o.o. sp. k. z Krakowa. Plan zakłada rozpoczęcie budowy płyty postojowej pod koniec 2023 roku, budowę drogi szybkiego zjazdu i równoległej drogi kołowania w drugim kwartale 2024 roku, oraz przebudowę istniejącej drogi kołowania i budowę nowej płyty do odladzania w kolejnym roku.

Port Lotniczy Wrocław, dysponujący nowoczesną infrastrukturą i zaawansowaną technologią, zyskuje dzięki tym inwestycjom. To nie tylko ogromna korzyść dla ruchu lotniczego, ale także dla pasażerów, którzy mogą liczyć na jeszcze bardziej efektywne i komfortowe podróże. Wrocławskie lotnisko, będące jednym z najbardziej innowacyjnych w Polsce, wkracza w nową erę transportowej infrastruktury, zapewniając bezpieczeństwo i wydajność operacji lotniczych na najwyższym poziomie.

Polecane posty