Stanowisko ZZ KRL wobec Zdarzeń na Lotnisku Gdańsk-Rębiechowo: Bezpieczeństwo i Prawa Pracowników

Lotnisko Gdańsk Rębiechowo

Sytuacja na Lotnisku Gdańsk-Rębiechowo

W ostatnią sobotę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) wydała oświadczenie, w którym ogłosiła wystąpienie przerw w pracy służby zbliżania na lotnisku w Gdańsku w nadchodzący weekend (5 – 6 listopada). Decyzja ta była konsekwencją kolejnych zwolnień lekarskich złożonych przez kontrolerów zbliżania.

Sprawdź rębiechowo parking

Stanowisko Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL)

W odpowiedzi na te wydarzenia, Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL) z siedzibą w Warszawie przedstawił swoje stanowisko w sprawie paraliżu lotniska Gdańsk-Rębiechowo, datowane na 7 listopada 2022 roku.

O ZZ KRL

ZZ KRL jest największą, najstarszą i najbardziej doświadczoną organizacją zrzeszającą kontrolerów ruchu lotniczego w Polsce. Ich priorytetem zawsze było dążenie do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa w powietrzu oraz tworzenie bezpiecznych warunków pracy dla swoich członków.

Niezgoda na Stanowisko Gdańskiego Związku Zawodowego PKRL

ZZ KRL wyraźnie odrzuca stanowisko Gdańskiego Związku Zawodowego PKRL, które sugeruje, że zmiany wprowadzone przez PAŻP dezorganizują pracę w gdańskich organach kontroli ruchu lotniczego. Według ZZ KRL, wprowadzone przez PAŻP zmiany, takie jak zwiększenie czasu odpoczynku w trakcie pracy w porze nocnej, ograniczenie czasu dyżuru do maksymalnie 8 godzin oraz ograniczenie swobody pracodawcy w wprowadzaniu zmian do opublikowanych harmonogramów czasu pracy, są korzystne dla pracowników i absolutnie niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa lotów.

Monitorowanie Działań PAŻP

ZZ KRL aktywnie monitoruje wszystkie działania PAŻP zarówno w obszarze bezpieczeństwa operacji lotniczych, jak i przestrzegania prawa pracy. W tym kontekście, ZZ KRL bacznie obserwuje funkcjonowanie systemu pracy jednoosobowej (SPO), tam gdzie jest on dopuszczalny.

Apel o Przywrócenie Pełnej Przepustowości Lotniska Gdańsk-Rębiechowo

Zarząd ZZ KRL wyraża nadzieję na jak najszybsze przywrócenie pełnej przepustowości lotniska Gdańsk-Rębiechowo. Celem jest zapewnienie komfortu pasażerom korzystającym z tego lotniska.

Wniosek

Stanowisko ZZ KRL jest jasne – priorytetem jest bezpieczeństwo operacji lotniczych i zapewnienie godnych warunków pracy dla kontrolerów ruchu lotniczego. Organizacja ta wierzy, że wprowadzone zmiany są krokiem w dobrym kierunku i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa lotów na lotnisku Gdańsk-Rębiechowo. Jednocześnie, apelują o przywrócenie normalnej działalności lotniska, aby pasażerowie mogli nadal korzystać z jego usług bez zakłóceń.

Polecane posty