Dymisja Dariusza Kusia, Prezesa Portu Lotniczego Wrocław – Rozwinięcie Wydarzeń

Lotnisko Wrocław Strachowice

Wczoraj informowaliśmy o narastających obawach w mieście Wrocław, które teraz niestety potwierdziły się. W dniu dzisiejszym, na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Port Lotniczy Wrocław, podjęto decyzję o odwołaniu dotychczasowego prezesa zarządu, Dariusza Kusia. Ta decyzja została przyjęta przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oraz Urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego. To właśnie ci dwaj główni udziałowcy spółki posiadają największy pakiet akcji wrocławskiego lotniska. Warto wspomnieć, że miasto Wrocław, trzeci w kolejności akcjonariusz, wyraziło swoje sprzeciwienie odwołaniu Kusia, posiadając nieco mniej niż 50 procent udziałów.

Sprawdź lotnisko wrocław parking

Według informacji podanych przez Radio Wrocław, Urząd Marszałkowski uzasadnia swoje poparcie dla tej decyzji problemami, które zaczęły paraliżować pracę lotniska za kadencji prezesa Kusia. Konflikt między nim a związkami zawodowymi, Strażą Graniczną oraz LOT-em narastał. Poza tym, prezes utrudniał członkom rady nadzorczej dostęp do dokumentów spółki, co wprowadzało zamęt w jej działaniach.

Inne stanowisko zajmuje prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Według niego decyzja o odwołaniu Kusia ze stanowiska prezesa zarządu Portu Lotniczego Wrocław została podjęta wbrew ustawie o gospodarce komunalnej, na mocy której spółka działa. Również naruszono statut spółki. Sutryk twierdzi, że jedynym organem kompetentnym do powoływania lub odwoływania członków zarządu jest rada nadzorcza i deklaruje zamiar zaskarżenia decyzji walnego zgromadzenia przed sądem. Prezydent Dolnego Śląska podkreśla, że obecne działania nie są zgodne z powszechnie akceptowanymi zasadami, według których główny udziałowiec, czyli miasto Wrocław, pełni kluczową rolę w spółce.

Dariusz Kuś broni się przed odwołaniem, powołując się na naruszenie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej, która nadaje prawo do odwołania członka zarządu wyłącznie radzie nadzorczej, a nie nadzwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy. – Nie czuję się do końca odwołany, ponieważ uchwała nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy została podjęta z naruszeniem przepisów ustawy o gospodarce komunalnej – broni swojego stanowiska Kuś. – Zarówno ja, jak i gmina Wrocław, jako akcjonariusze, kierujemy tę sprawę do sądu. Jestem przekonany, że w ciągu kilkunastu dni sąd przywróci mnie na stanowisko – przekonuje Kuś, który pełnił funkcję prezesa zarządu wrocławskiego portu od 2007 roku.

To rozwinięcie wydarzeń budzi wiele pytań i wątpliwości co do przyszłości Portu Lotniczego Wrocław oraz spółki jako całości. Będziemy śledzić ten temat i dostarczać Państwu najnowsze informacje w miarę ich pojawiania się.

Polecane posty