Lotniska regionalne w Polsce: Dynamiczny Wzrost Ruchu Pasażerskiego

Lotnisko Kraków Balice

Ruch pasażerski na lotniskach regionalnych w Polsce bije rekordy!

Ruch na polskich lotniskach regionalnych dynamicznie rośnie, niezależnie od wydarzeń na głównym hubie lotniczym kraju. Jeśli inwestycje w regionach będą kontynuowane, a infrastruktura drogowa i kolejowa będzie rozwijana zgodnie z planem, to po otwarciu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) sytuacja ta utrzyma się – podkreślił prezes zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych oraz prezes Kraków Airport, Radosław Włoszek.

Sprawdź parking przy balicach

Wyniki pierwszych dwóch kwartałów roku 2023 napawają zarządców portów lotniczych w regionach optymizmem. W porównaniu z pierwszym półroczem 2019 roku, obecne wyniki są lepsze o milion pasażerów, a w porównaniu z 2022 rokiem o prawie 4 miliony – obliczył Włoszek. W ciągu sześciu miesięcy korzystało z lotnisk zrzeszonych w Związku Regionalnych Portów Lotniczych prawie 15 milionów pasażerów.

– To dowodzi, że spełniamy naszą rolę. Jest ona inna niż w przypadku dużych hubów przesiadkowych, takich jak obecne Okęcie czy przyszłe CPK – zaznaczył prezes Związku. Misją lotnisk regionalnych jest zapewnienie szerokiej sieci połączeń bezpośrednich do stolic regionów Polski i za granicę. Jak podkreślił mówca, Kraków Airport, którym zarządza, realizuje plan rozwoju, który został zatwierdzony po podjęciu przez rząd decyzji o budowie CPK.

Ożywienie w ruchu pasażerskim przekłada się na poprawę sytuacji finansowej lotnisk regionalnych. Oprócz opłat od linii lotniczych, korzystają one z różnych źródeł finansowania. – Każde lotnisko regionalne ma swoich właścicieli i, jako podmiot prawny, realizuje ich wolę oraz przyjęty plan finansowy. Kraków Airport korzysta z dofinansowań zewnętrznych, w tym z funduszu Military Mobility. Ponadto, zaciągamy kredyty – poinformował Włoszek.

Aby sprostać rosnącemu popytowi, Kraków Airport konsekwentnie realizuje plany rozbudowy. – Rozpoczęliśmy od terminalu cargo, a po jego zakończeniu przystąpimy do powiększania terminalu pasażerskiego – zapowiedział prezes. Ważne jest jednak, aby inwestycje prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Polskie Koleje Państwowe (PKP PLK) były skoordynowane z naszymi planami i przebiegały bez opóźnień – zastrzegł.

– Prognozy są optymistyczne, ale musimy konsekwentnie się rozwijać, pracować rzetelnie i poszukiwać nowych rynków, bo nic nie jest dane za darmo. Lotnictwo stanowi jeden z najsilniejszych filarów polskiej gospodarki – podsumował szef Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

Rozwój Infrastruktury Lotnisk Regionalnych

Wzrost ruchu na lotniskach regionalnych w Polsce jest efektem ciągłego rozwoju infrastruktury lotniczej. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów tego procesu:

1. Inwestycje w Terminale

Lotniska regionalne inwestują w nowoczesne terminale pasażerskie, aby zwiększyć swoją przepustowość i zapewnić wygodę podróżnym. To kluczowy element strategii rozwoju.

2. Połączenia Bezpośrednie

Misją lotnisk regionalnych jest zapewnienie szerokiej sieci połączeń bezpośrednich do ważnych destynacji w kraju i za granicą. To sprawia, że podróżowanie staje się wygodniejsze i bardziej efektywne.

3. Dofinansowania i Inwestycje Zewnętrzne

Lotniska regionalne korzystają z różnych źródeł finansowania, w tym dofinansowań zewnętrznych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi lotnicze.

4. Rozbudowa Infrastruktury

Rozwój infrastruktury lotnisk regionalnych to kluczowy element sukcesu. Współpraca z innymi instytucjami, takimi jak GDDKiA i PKP PLK, jest niezbędna dla utrzymania tempa rozwoju.

5. Perspektywy Rozwoju

Przyszłość lotnictwa regionalnego w Polsce wydaje się obiecująca. Branża ta ma duży potencjał do dalszego wzrostu i przyciągania nowych pasażerów.

Wnioski są jasne: lotniska regionalne odgrywają kluczową rolę w polskim systemie transportu lotniczego. Ich rozwój przyczynia się nie tylko do poprawy dostępności, ale także do wzrostu gospodarki kraju. Dlatego inwestycje i wsparcie dla tych lotnisk są niezwykle istotne dla rozwoju sektora lotniczego w Polsce.

Polecane posty