Rewolucyjny Projekt Rozwoju Lotniska Wrocław – Dofinansowanie z Funduszy UE

Lotnisko Wrocław Strachowice

Wrocławskie lotnisko przeżywa przełomowy moment dzięki projektowi rozbudowy i modernizacji, który otrzymał hojne wsparcie w wysokości 175 milionów złotych z unijnych funduszy. Ten ambitny przedsięwzięcie przewiduje wiele kluczowych zmian na terenie Portu Lotniczego Wrocław, w tym budowę nowej płyty postojowej, równoległej drogi kołowania oraz drogi szybkiego zjazdu. Te zmiany korzystnie wpłyną na zarówno ruch lotniczy cywilny, jak i wojskowy.

Sprawdź wrocław lotnisko parking

Największy Projekt w Europie Dzięki Dofinansowaniu UE

Pod względem finansowania z Unii Europejskiej, ten projekt jest bezprecedensowy w branży lotniczej w Europie i zajmuje trzecie miejsce pod względem skompletowanych wniosków o dofinansowanie.

To również największy projekt w Polsce, który otrzymał wsparcie od Unii Europejskiej w ramach konkursu sektora transportowego w programie „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 (CEF 2). Oficjalna nazwa projektu brzmi „Zwiększenie możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod potrzeby operacji wojskowych w Porcie Lotniczym Wrocław”. Planowane inwestycje we Wrocławiu stanowią istotny element szerszej strategii Unii Europejskiej, której celem jest sprawniejsze połączenie infrastruktury transportowej krajów wspólnoty z potrzebami obronnymi.

Wspieranie Wojskowej Mobilności i Cywilnego Ruchu Lotniczego

Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław, wyraził swoje zadowolenie z pozyskanego finansowania, uznając to za ogromny sukces. Rozbudowa infrastruktury lotniska będzie wspierać nie tylko wojskową mobilność w Europie, ale także usprawni operacje lotnicze dla przewoźników cywilnych. Nowa infrastruktura zwiększy przepustowość lotniska, przyspieszając operacje lotnicze i podnosząc ogólną jakość usług.

Rozbudowa i modernizacja strefy operacyjnej przyczyni się do skrócenia czasu wykonywania operacji lotniczych, zwłaszcza czasu między lądowaniem a parkowaniem samolotów pasażerskich.

Korzyści Dla Pasażerów

To inwestycja o ogromnym wsparciu z funduszy unijnych, co przynosi także korzyści pasażerom. Dodatkowe elementy infrastruktury zwiększą płynność ruchu na wrocławskim lotnisku, co jest kluczowe, zwłaszcza w godzinach największego natężenia ruchu lotniczego. Rozbudowa i modernizacja strefy operacyjnej Portu Lotniczego Wrocław potwierdza silną pozycję tego lotniska nie tylko w Polsce, ale w całej Europie – zauważa Przemysław Myszakowski, wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław.

Kluczowe Elementy Projektu

Projekt modernizacji i rozbudowy strefy operacyjnej lotniska Wrocław obejmuje kilka kluczowych elementów:

1. Dodatkowa Płyta Postojowa

Nowa płyta postojowa będzie stanowić „lustrzane odbicie” istniejącej przy terminalu pasażerskim. Zaoferuje 12 miejsc postojowych dla samolotów kodu C, takich jak Airbus 320 czy Boeing 737. To pozwoli na uzyskanie dodatkowej, niezależnej przestrzeni postojowej dla największych maszyn wojskowych, samolotów cargo oraz samolotów pasażerskich kodu F, takich jak C-5 Galaxy, Boeing C-17 Globemaster, AN-124 Rusłan oraz Boeing 747 Jumbo Jet, Boeing 787.

2. Dodatkowa Droga Kołowania

Ta nowa droga kołowania umożliwi wykonywanie operacji lotniczych przez samoloty wojskowe bez konieczności wstrzymywania ruchu samolotów pasażerskich. To usprawni zarówno loty cywilne, jak i wojskowe, oraz wydłuży okres eksploatacji nawierzchni lotniskowej.

3. Droga Szybkiego Zjazdu

Droga szybkiego zjazdu pozwoli samolotom na szybsze opuszczenie pasa startowego, co zwiększy zdolności operacyjne lotniska i skróci czas wykonywania operacji na pasie oraz czas oczekiwania na start samolotów.

4. Nowa Płyta do Odladzania

Nowa płyta do odladzania samolotów, zlokalizowana po zachodniej stronie lotniska, umożliwi startowanie samolotów z obu kierunków w okresach, gdy konieczne jest odladzanie maszyn. Ta zmiana znacząco skróci procedury przed startem samolotu.

Projekt obejmuje także przebudowę istniejącej drogi kołowania, co umożliwi przyjmowanie największych samolotów wojskowych kodu F oraz dalszą optymalizację operacji lotniczych.

Plan na Przyszłość

Przetarg na projektowanie projektu został ogłoszony w czerwcu tego roku, a jako wykonawcę wybrano firmę WLC Inżynierowie Sp. z o.o. sp. k. z Krakowa. Zgodnie z planem, budowa nowej płyty postojowej rozpocznie się pod koniec 2023 roku, a w drugim kwartale 2024 roku rozpoczną się prace nad drogą szybkiego zjazdu oraz równoległą drogą kołowania. W ciągu kolejnego roku przewidziana jest przebudowa istniejącej drogi kołowania oraz budowa nowej płyty do odladzania.

Projekt modernizacji i rozbudowy wrocławskiego lotniska przynosi nadzieję na dalszy rozwój i usprawnienie obsługi pasażerów oraz wzrost znaczenia tego strategicznego węzła komunikacyjnego w Europie.

Polecane posty