Trasa Balicka w Krakowie – Planowane Połączenie z Lotniskiem

Lotnisko Kraków Balice

Kraków nie zamierza rezygnować z budowy Trasy Balickiej, która ma za zadanie połączyć miasto z portem lotniczym w Balicach. Projekt Trasy Balickiej, mimo kontrowersji, jest nadal na radarze miasta ze względu na rozwijający się port lotniczy i potrzebę zapewnienia dogodnego dojazdu dla podróżujących. W artykule omówimy najważniejsze aspekty tej inwestycji.

Sprawdź parking krakow lotnisko

Wizja Trasy Balickiej

Trasa Balicka, ulokowana w rejonie ul. Armii Krajowej, ma na celu stworzenie połączenia między III obwodnicą (obejmującą już istniejącą ulicę Armii Krajowej i planowaną Trasę Zwierzyniecką) a IV obwodnicą (autostradą A4) oraz Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice.

Projekt zakłada stworzenie drogi ruchu przyspieszonego z dwoma pasami w każdym kierunku, gdzie szerokość pasa wynosić będzie 3,5 metra, a całkowita długość trasy to około 6 kilometrów.

W planach uwzględniono również budowę głównej arterii drogowej wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, węzła drogowego łączącego trasę z autostradą A4, połączenia z ul. Armii Krajowej, a także utworzenie dwóch parkingów typu park&ride – w okolicach przystanków kolejowych Kraków Olszanica (oferującego 500 miejsc postojowych) i Kraków Zakliki (z 100 miejscami parkingowymi).

Opór Mieszkańców i Ekologów

Projekt Trasy Balickiej nie spotyka się z jednomyślnym przyjęciem mieszkańców i ekologów. Ponad 1200 mieszkańców podpisało petycję przeciwko budowie trasy, argumentując, że naruszy ona sielankowy charakter okolic ul. Zygmunta Starego oraz obszaru Młynówki Królewskiej. Obawiają się, że inwestycja oddzieli te tereny od Doliny Rudawy i zniszczy jedne z najbardziej atrakcyjnych terenów zielonych w okolicy Bronowic i Krowodrzy.

Protestujący również obawiają się, że nowa droga przyciągnie większy ruch tranzytowy na ulice Krowodrzy, takie jak Czarnowiejska, Armii Krajowej, Reymonta, Królewska, co mogłoby pogorszyć jakość powietrza i zwiększyć hałas.

Radni z Dzielnicy VII Zwierzyniec podjęli uchwałę, w której zasugerowali, że w celu zachowania walorów przyrodniczych i rekreacyjnych obszaru, na którym planowana jest Trasa Balicka, można by ją przeprowadzić w maksymalnym stopniu w tunelu. Koncepcja uwzględnia ewentualny tunel o długości około 1 kilometra, który miałby zostać zbudowany na odcinku od ul. Armii Krajowej do wysokości ul. Lindego.

Historia i Wyzwania

Projekt Trasy Balickiej sięga już czasów Euro 2012 i przygotowań do tego wydarzenia sportowego. Porozumienie między gminą Kraków a Województwem Małopolskim w sprawie budowy tej drogi zostało podpisane w 2007 roku. Pierwotnie planowano zakończenie budowy przed mistrzostwami Europy w 2012 roku, a koszt inwestycji wówczas oszacowano na około 280 milionów złotych. Niestety, ani mecze mistrzostw Europy nie odbyły się w Krakowie, ani Trasy Balickiej nie wybudowano.

Pomimo początkowych planów, inwestycja została wstrzymana z powodu braku dofinansowania z Unii Europejskiej. Następnie projekt Trasy Balickiej znalazł się na liście inwestycji pozasportowych, które miały być wspierane finansowo przez rząd w związku z organizacją Igrzysk Europejskich 2023 w Krakowie i Małopolsce. Niestety, pandemia i inne wydarzenia opóźniły decyzje dotyczące inwestycji, a brak czasu uniemożliwił jej ukończenie przed imprezą.

Mimo tych wyzwań, plany budowy Trasy Balickiej nadal pozostają aktualne. Konieczne jest jednak znalezienie źródeł finansowania. Koszt projektu szacowany jest obecnie na około 650 milionów złotych, co oznacza, że konieczne będzie pozyskanie funduszy zewnętrznych, być może ze środków rządowych lub unijnych.

Wiceprezydent Krakowa, Jerzy Muzyk, podkreśla, że obecnie priorytetem jest budowa tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej. Dopiero po ich ukończeniu można rozważać kolejny etap, czyli budowę Trasy Balickiej.

Podsumowanie

Projekt Trasy Balickiej w Krakowie, pomimo kontrowersji i wyzwań finansowych, nadal pozostaje ważnym przedsięwzięciem mającym na celu ułatwienie dostępu do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice. Przyszłość tej inwestycji zależy od zdolności miasta do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania oraz od priorytetów związanych z innymi projektami drogowymi. Wciąż pozostaje to jednym z ważnych tematów dla mieszkańców Krakowa i obszarów przyległych.

Polecane posty