Wpływ Strajku Kontrolerów na Lotnisko w Gdańsku

Lotnisko Gdańsk Rębiechowo

Opóźnienia i Przekierowania Lotów w Gdańsku w Związku ze Strajkiem Kontrolerów

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała gdańskie lotnisko o niedzielnych brakach obsady kontrolerów zbliżania. Dziewięciu spośród dwudziestu jeden kontrolerów przebywa na zwolnieniach lekarskich. Dla pasażerów oznacza to możliwe opóźnienia lotów lub przekierowania samolotów na inne lotniska.

Sprawdź parking przy lotnisku gdansk

Stanowisko Gdańskiego Związku Zawodowego Pracowników Kontroli Ruchu Lotniczego

Związkowcy zrzeszeni w Gdańskim Związku Zawodowym Pracowników Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku odnieśli się do zaistniałej sytuacji. W obszernym oświadczeniu, tłumaczą, że za obecną sytuację odpowiada m.in. nowy regulamin pracy oraz kierownictwo PAŻP, które zdaniem związkowców łamie przepisy Kodeksu pracy, nęka i zastrasza kontrolerów, co doprowadziło do ich przemęczenia.

Nowy Regulamin Pracy a Dezorganizacja Pracy Kontrolerów

Nowy Regulamin Pracy wprowadzony przez Anitę Oleksiak, prezes PAŻP, doprowadził do znaczącej dezorganizacji pracy zoptymalizowanych organów KRL. Regulamin ten wprowadził znaczące obostrzenia w planowaniu i zmianach harmonogramów pracy, co miało gwarantować bezpieczeństwo pracy i przeciwdziałać zmęczeniu kontrolerów.

Jednakże, brak przeprowadzonych analiz skutków tej zmiany doprowadził do paraliżu funkcjonowania organów, takich jak Służba Kontroli Zbliżania Gdańsk czy Służba Kontroli Lotniska Gdańsk. Pracownicy domagają się respektowania nowych, bezpieczniejszych rozwiązań przyjętych w Agencji, jednak pracodawca nie jest w stanie wywiązać się z wdrożonych regulacji, co doprowadza do notorycznego łamania prawa przez kierownictwo.

Brak Kompetencji Po Stronie Zarządu PAŻP

Brak kompetencji po stronie Zarządu PAŻP nie może odbierać pracownikom prawa do urlopu czy zwolnienia lekarskiego. Szeregowy pracownik nie odpowiada za niedobory kadrowe, a te, jeśli wpływają na realizację Regulaminu, powinny zostać zidentyfikowane przed wdrożeniem zmiany. Proponowanie zmiany Regulaminu zaledwie dwa miesiące po wprowadzeniu pierwotnego dokumentu świadczy o nieprzemyślanym i chaotycznym działaniu kierownictwa PAŻP i Ministerstwa Infrastruktury.

Naruszenie Przepisów Kodeksu Pracy i Prawa Pracy

Kierownictwo PAŻP łamie przepisy Kodeksu pracy i regulacje wewnątrzzakładowego prawa pracy. Stara się obniżyć wynagrodzenia pracowników oraz odwoływać urlopy wypoczynkowe i kondycyjne kontrolerów ruchu lotniczego zatrudnionych w Gdańsku. Te jednostronne zmiany naruszają zapisy Regulaminu Pracy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, co prowadzi do dalszego przemęczenia personelu i wzrostu ryzyka popełnienia błędów.

Zastraszenie i Nękania Kontrolerów

Kierownictwo PAŻP usiłuje zastraszać i nękać gdańskich kontrolerów. Pracodawca zorganizował spotkanie Zastępcy dyrektora operacyjnego z reprezentantami Związku, próbując doprowadzić do likwidacji służby kontroli zbliżania w Gdańsku. Dodatkowo, Pracodawca zdecydował się na wypowiedzenie umowy o pracę Przewodniczącemu Zarządu naszej organizacji, co budzi niepokój i negatywnie wpływa na komfort pracy kontrolerów ruchu lotniczego.

Przemęczenie Kontrolerów Ruchu Lotniczego

Kontrolerzy ruchu lotniczego w Gdańsku pracują w trybie SPO ponad 7 godzin na dobę, co generuje efekt kuli śniegowej w wyniku błędów zarządczych. Przez pół roku od powołania nowej prezes PAŻP, nie wprowadzono żadnych zmian na rzecz podniesienia standardów bezpieczeństwa pracy w zmniejszonej obsadzie.

Skala i długotrwałość przemęczenia kontrolerów wpłynęła negatywnie na ich zdrowie. Zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa ruchu lotniczego i pasażerów wymaga uwzględnienia problematyki stresu i zmęczenia kontrolerów w planowaniu i zarządzaniu pracą personelu.

Podsumowanie

Związkowcy i kontrolerzy ruchu lotniczego w Gdańsku stoją przed trudnymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem i organizacją pracy. Stanowią kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, dlatego ważne jest, aby ich głos został usłyszany i aby kierownictwo PAŻP podjęło konstruktywne kroki w rozwiązaniu zaistniałych problemów. Warto również zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania przepisów prawa pracy oraz poszanowania praw pracowników kontrolerów ruchu lotniczego.

Polecane posty