Analiza Wykonalności Projektu Kolei do Lotniska Poznań-Ławica

Lotnisko Poznań Ławica

Budowa połączenia kolejowego do lotniska Poznań-Ławica i dalej do Tarnowa Podgórnego jest tematem, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem wojewody wielkopolskiego. Prace nad tym ambitnym projektem już trwają, a jednym z pierwszych kroków jest opracowanie studium wykonalności.

Sprawdź ławica lotnisko parking

Studium Wykonalności jako Kluczowy Krok

Pod koniec zeszłego roku wojewoda wielkopolski utworzył zespół ekspercki, którego głównym zadaniem jest przemyślenie i ocena możliwości związanych z budową linii kolejowej prowadzącej na lotnisko w Poznaniu, a następnie kontynuującej trasę do Tarnowa Podgórnego. W obecnej chwili trwają intensywne prace nad przygotowaniem studium wykonalności, które jest niezbędne przed przystąpieniem do realizacji tej znaczącej inwestycji.

Wizja Kolei Metropolitarnej

Projekt połączenia kolejowego na lotnisko Poznań-Ławica został wpisany w koncepcję kolei metropolitarnej, opracowaną przez firmę WYG Consulting z Warszawy na zlecenie urzędników. Według tej koncepcji, planowany przebieg trasy zakłada, że po roku 2025 Poznań powinien posiadać sprawne połączenie kolejowe łączące centrum miasta z lotniskiem. Trasa ta, wiodąca przez dzielnice Jeżyce, Wolę, bocznice do Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych i dalej wzdłuż ul. Bukowskiej, prowadzi bezpośrednio do terminala lotniska Poznań-Ławica.

Kolej jako Klucz do Rozwoju

Połączenie kolejowe z lotniskiem to jedynie pierwszy etap ambitnej inwestycji, która ma na celu połączenie Poznania z Tarnowem Podgórnym i Termami. Drugi etap planowany jest do realizacji do roku 2040. Szacunkowy koszt budowy jednotorowej, niezelektryfikowanej linii kolejowej wynosi około 250-300 milionów złotych, przy czym aż 85 procent tych kosztów miałoby być sfinansowane ze środków unijnych.

Potrzeba Infrastruktury Kolejowej

Należy podkreślić, że Tarnowo Podgórne to jedna z niewielu gmin w Wielkopolsce, która obecnie nie posiada własnej infrastruktury kolejowej. Działania w kierunku budowy połączenia kolejowego dla tej miejscowości rozpoczęły się już w 2014 roku, kiedy to wójt gminy podjął starania, aby Tarnowo Podgórne znalazło się w Master Planie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Obecnie linia kolejowa jest integralną częścią Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej i stanowi flagowy projekt Wielkopolski w obecnej perspektywie finansowej środków unijnych.

Szczegóły Trasy

Szacuje się, że koszty samej budowy linii kolejowej do lotniska wyniosą około 55 milionów złotych. Planowane jest, że pociągi będą kursować co pół godziny, zatrzymując się na stacjach: Poznań Jeżyce, Poznań Niestachowska i Poznań Dąbrowskiego.

Prognozy na Przyszłość

Według prognoz, połączenie kolejowe, które zostanie przedłużone do Tarnowa Podgórnego do roku 2040, może obsłużyć nawet 1 milion pasażerów rocznie. To znaczący krok w kierunku rozwoju infrastruktury kolejowej w Wielkopolsce i poprawy dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców oraz turystów.

Wnioski można wyciągnąć jasne – rozbudowa połączeń kolejowych to klucz do rozwoju regionu i poprawy jakości życia jego mieszkańców. Projekt kolejowy do lotniska Poznań-Ławica i dalej do Tarnowa Podgórnego ma potencjał, aby stać się znaczącym kamieniem milowym w tej dziedzinie.

Polecane posty