Inwestycje w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin: Samorząd Mazowsza przeznacza 7,5 mln zł na modernizację

Lotnisko Warszawa Modlin

Samorząd Mazowsza zatwierdził pożyczkę długoterminową w wysokości 7,5 mln zł na rzecz Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Ta inwestycja jest kluczowa dla dalszego rozwoju lotniska i obejmuje modernizację drogi kołowania oraz wymianę oświetlenia na pasie startowym.

Sprawdź parking na lotnisku modlin

Wsparcie modernizacji Mazowieckiego Portu Lotniczego

Dzisiaj, marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Wiesław Raboszuk podpisali umowę pożyczki z zarządem portu. Konieczność modernizacji lotniska była omawiana już od 2018 roku, ale dopiero teraz wszyscy udziałowcy wyrazili zgodę na wsparcie projektu. Cała kwota pożyczki zostanie przeznaczona na modernizację części drogi kołowania oznaczonej jako A2, a także na wymianę oświetlenia na początku i końcu pasa startowego. Ten projekt stanowi pierwszy etap kompleksowej modernizacji drogi kołowania, która do tej pory była jedynie poddawana naprawom nawierzchni.

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że pożyczka udzielona przez samorząd Mazowsza to pierwszy krok w kierunku nowych inwestycji w Modlinie.

„Chciałbym, aby kolejnym krokiem było uzyskanie zgody wszystkich udziałowców spółki na rozbudowę terminala w Modlinie. Liczę na osiągnięcie porozumienia i wspólne inwestycje, aby w pełni wykorzystać potencjał tego portu lotniczego. Samorząd województwa, jako jeden z udziałowców spółki, od samego początku postulował konieczność rozbudowy lotniska w Modlinie.”

Sąd Apelacyjny potwierdza wsparcie finansowe

Podpisanie umowy pożyczki jest efektem wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który odrzucił apelację Polskich Portów Lotniczych (PPL) w sprawie uchwały zgromadzenia wspólników. W styczniu 2021 roku zgromadzenie wspólników Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin podjęło uchwałę w sprawie wsparcia finansowego spółki, mającego na celu rozwój lotniska w Modlinie. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk podkreśla, że lotnisko w Modlinie wymaga pilnego wsparcia i rozbudowy, a obecna struktura działa już od 11 lat.

„Mieszkańcy Warszawy, Mazowsza, a także innych części kraju chętnie korzystają z tego portu lotniczego, planując swoje podróże. Aby sprostać oczekiwaniom pasażerów i rozszerzyć sieć połączeń, oprócz modernizacji drogi kołowania, niezbędna jest rozbudowa terminala i kolejne inwestycje. Wierzymy, że ten proces właśnie rozpoczął się.”

Rozwój lotniska to długa droga

Marek Miesztalski, przewodniczący rady nadzorczej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, podkreśla, że uzyskane wsparcie to dopiero początek długiej drogi rozwoju.

„Chcemy, aby Modlin mógł się rozwijać, a to wymaga rozbudowy terminala, który obecnie nie jest w stanie obsłużyć większej liczby pasażerów, oraz rozbudowy płyt postojowych, których jest zdecydowanie za mało. To ogranicza rozwój przewoźnika operującego z Modlina i uniemożliwia przyjęcie innych przewoźników. Dlatego potrzebujemy kolejnych kroków i wsparcia finansowego dla spółki, aby umożliwić rozwijanie się, nie tylko niezbędnych modernizacji.”

Rozpoczęcie przetargu na drogę kołowania A2

Droga kołowania A2 przebiega wzdłuż głównej płyty postojowej PPS 1 na lotnisku. Ze względu na rosnącą liczbę operacji oraz widoczne zużycie nawierzchni i spadek nośności, od 2018 roku prowadzone są regularne badania nośności DK-A2, które przeprowadza Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Od 2018 roku spółka przeprowadziła również wiele doraźnych napraw nawierzchni drogi kołowania, co pochłonęło łącznie 6,8 mln zł.

„Ta inwestycja różni się od wcześniejszych remontów, ponieważ nie obejmuje tylko częściowej wymiany nawierzchni, ale także budowę nowej, bardziej wytrzymałej podbudowy drogi kołowania z systemem odwodnienia.” – podkreśla Tomasz Szymczak, pełniący obowiązki prezesa zarządu spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin.

Spółka ogłosiła już przetarg na wykonanie prac budowlanych. Planowane jest spłacenie pożyczki do końca 2027 roku.

„Jestem zadowolony, że dwaj najwięksi udziałowcy, samorząd województwa mazowieckiego i Porty Lotnicze, wspierają finansowo inwestycje w odbudowę części drogi kołowania A2 w zgodny i skoordynowany sposób.” – dodaje Grzegorz Hlebowicz, wiceprezes zarządu spółki.

Polecane posty