Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin: Przegląd Finansowy 2022

Lotnisko Warszawa Modlin

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin przyniósł w 2022 roku zysk operacyjny, choć zanotował stratę netto. Jakie wydarzenia i wskaźniki finansowe kształtowały losy tego portu lotniczego? Przeanalizujmy szczegóły.

Sprawdź najtańszy parking modlin

Wzrost Przychodów

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin może pochwalić się znaczącym wzrostem przychodów w 2022 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły imponujące 80,2 mln zł, co stanowi wzrost o 51,7% w porównaniu do roku poprzedniego oraz 15,2% w stosunku do 2019 roku. To znakomita informacja, która pokazuje rosnącą popularność tego lotniska.

Dynamiczny Wzrost Pasażerów

W 2022 roku na Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin zanotowano ogromny wzrost liczby pasażerów. Liczba podróżujących sięgnęła imponującej liczby 3,1 miliona, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do roku 2021 i wzrost o 1% w stosunku do 2019 roku. Co więcej, liczba rejsów pasażerskich wyniosła 19510, co oznacza wzrost o aż 69,3% w porównaniu do 2021 roku i 6,8% wzrost w stosunku do 2019 roku. To zdecydowanie dobre wieści dla lotniska.

Wyzwania związane z Wypełnieniem Miejsc

Jednak warto zauważyć, że średnia liczba pasażerów w jednym samolocie zmniejszyła się o 10 podróżnych w porównaniu do roku poprzedniego, wynosząc 160 osób. To efekt gorszego wskaźnika wypełnienia miejsc (Seat Factor, SF). Jest to obszar, który może być potencjalnym wyzwaniem dla lotniska w przyszłości.

Koszty Operacyjne

Koszty operacyjne wzrosły o 19,6% w porównaniu do roku 2021 i wyniosły 83,2 mln zł. Jednak w porównaniu do 2019 roku, wydatki operacyjne spadły o 2,4%. Największymi pozycjami kosztowymi były usługi obce (30 mln zł), wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne (24,3 mln zł) oraz amortyzacja (14,1 mln zł). Duże podwyżki odnotowano w pozostałych kosztach rodzajowych (50,8%) i zużyciu energii i materiałów (37,2%). To obszary wymagające uwagi.

Pozytywne Saldo i Dotacje

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin osiągnął pozytywne saldo przychodów i kosztów operacyjnych w wysokości 3,3 mln zł. Dotacje w wysokości niespełna 5,5 mln zł odegrały kluczową rolę w osiągnięciu tego wyniku, ponieważ sam wynik ze sprzedaży był ujemny (-3 mln zł). EBITDA, czyli zysk operacyjny plus amortyzacja, wyniósł 17,4 mln zł. Niemniej jednak, negatywne saldo działalności finansowej w wysokości prawie 3 mln zł wpłynęło na zmniejszenie zysku brutto do 333 tys. zł. Dodatkowo, konieczność zapłaty podatku dochodowego przyczyniła się do straty w wysokości 349 tys. zł.

Wzrost Aktywów

Suma aktywów Mazowieckiego Portu Lotniczego wzrosła o 9 mln zł w 2022 roku, osiągając niepełne 413 mln zł. Wzrost ten wynika głównie z zwiększenia inwestycji krótkoterminowych, w szczególności środków pieniężnych w kasie i na lokatach bankowych. Kapitał zakładowy pozostał na poziomie 353 mln zł, ale faktycznie został podniesiony do 359 mln zł, choć formalne potwierdzenie tego wzrostu nastąpiło dopiero w maju 2023 roku. Warto zwrócić uwagę, że kapitały obce nadal przewyższają kapitały własne firmy o ponad 30%. Wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki wynosi 57%.

Plan na Przyszłość

Niestety, ze względu na konflikty między udziałowcami i brak zgody na nowe inwestycje, nakłady inwestycyjne w 2022 roku nie przekroczyły 1 mln zł. Jednak w planach na 2023 rok znajduje się wiele interesujących inicjatyw. Zarząd spółki planuje komercjalizację rozbudowanej strefy handlowo-gastronomicznej w terminalu pasażerskim, uruchomienie VIP Lounge, wprowadzenie usługi rezerwacji internetowej na parkingach oraz rozpoczęcie budowy bazy paliw lotniczych przez Orlen Aviation. Jednak w sprawozdaniu nie ma mowy o konieczności rozbudowy terminala pasażerskiego i budowy nowych stanowisk postojowych dla samolotów, co pozostaje palącą potrzebą tego portu lotniczego.

W 2023 roku szefowie spółki zakładają wzrost ruchu lotniczego do poziomu 3,2 mln podróżnych, co oznacza wzrost o 3,4%. Jednocześnie planują przeprowadzenie 19,5 tys. pasażerskich operacji lotniczych, co stanowi status quo w porównaniu do wyników z 2022 roku. To ambitne cele, które będą wymagały starannej strategii i efektywnego zarządzania. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin nadal stoi przed wyzwaniami, ale wydaje się gotowy do podjęcia ich w 2023 roku.

Polecane posty