Lotnisko Okęcie – Kwestia Sprzedaży i Przyszłości

Lotnisko Warszawa Okęcie

W ostatnich dniach wiele kontrowersji wzbudziła kwestia możliwej sprzedaży Lotniska Chopina w Warszawie oraz przekształcenia terenów, na których się ono znajduje. Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK, twierdził, że nie ma możliwości prywatyzacji ani sprzedaży tego strategicznego obiektu. Jednakże, zdaniem ekspertów prawników, sytuacja jest bardziej złożona niż może się wydawać.

Sprawdź parking lotnisko okecie

Kontrowersje wokół Lotniska Chopina

Wypowiedzi Marcin Horały oraz premiera Mateusza Morawieckiego były odpowiedzią na doniesienia posłów opozycji, którzy ujawnili „diaboliczny plan” związany z Lotniskiem Chopina. Według nich, istnieje intencja zamknięcia tego lotniska i przekształcenia jego terenów na cele mieszkaniowe.

Jednakże, warto zauważyć, że politycy z różnych ugrupowań wydają się rozumieć pod „sprzedażą Lotniska Chopina” różne kwestie, co prowadzi do wzajemnych nieporozumień.

Kwestia Specustawy CPK

Prawnik Krzysztof Łyszyk, partner w kancelarii LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy, zwraca uwagę na istotny punkt – specustawę CPK. Ta specjalna ustawa mówi wyłącznie o ograniczeniach w sprzedaży udziałów spółki zarządzającej lotniskiem, czyli Polskich Portów Lotniczych (PPL). Jednakże, nie porusza kwestii sprzedaży gruntów, na których samo lotnisko jest zlokalizowane.

Ułatwienia w Sprzedaży Gruntów

Przed specustawą CPK Polskie Porty Lotnicze borykały się z problemem nieuregulowanego stanu gruntów. Ustawa pomogła uporządkować tę kwestię i umożliwiła ewentualną sprzedaż gruntów w przyszłości, jeśli taka decyzja zostanie podjęta przez zarząd i akcjonariuszy spółki akcyjnej, która jest następcą PPL.

Zmiany te znacznie ułatwiają możliwość przekształcenia terenów Lotniska Chopina, jednakże nie gwarantują, że lotnisko nie zostanie zamknięte lub że działalność spółki nie ulegnie zmianie.

Przyszłość Lotniska Chopina

Ponadto, warto zaznaczyć, że strategia rządu zakłada przeniesienie ruchu lotniczego z Okęcia do nowo powstałego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Chociaż formalna decyzja jeszcze nie zapadła, to kierunek ten został już wyznaczony.

W związku z tym, istnieje możliwość, że po zamknięciu Lotniska Chopina znaczna część terenów zostanie uwolniona i przeznaczona na inne cele, takie jak osiedla mieszkaniowe czy dzielnica rządowa.

Wartość Nieruchomości

Posłowie opozycji powołują się na szacunki think-tanku związanego z PiS, który w przeszłości oszacował wartość gruntów pod Lotniskiem Chopina na około 5 mld złotych. Obecnie, ta wartość mogłaby być znacznie wyższa.

Ministerstwo Infrastruktury oraz spółki odpowiedzialne za CPK i PPL podkreślają jednak, że nie ma jeszcze oficjalnej decyzji o likwidacji Lotniska Chopina ani o zagospodarowaniu terenów po nim, ani o sprzedaży gruntów.

Podsumowanie

Kwestia przyszłości Lotniska Chopina pozostaje otwarta i budzi wiele kontrowersji. Chociaż obecna ustawa nie wyklucza możliwości sprzedaży gruntów, to nie jest to jednoznacznie uregulowane. Dlatego też, przyszłe decyzje w tej sprawie będą miały istotne znaczenie dla Warszawy i Polski jako całości.

Polecane posty