Optymalizacja Rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

Lotnisko Warszawa Modlin

Wprowadzenie

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin to strategiczny punkt na mapie transportu lotniczego w Polsce. Jednakże, w ciągu lat, napotkał on na wiele wyzwań, które hamują jego rozwój. Kontrola NIK przeprowadzona w okresie od stycznia 2018 r. do 17 lutego 2023 r. wykazała, że mimo pewnych nieprawidłowości, port ten jest nadal nakierowany na rozwój i poprawę jakości obsługi pasażerów.

Sprawdź cennik parking lotnisko modlin

Problemy z Umową i Infrastrukturą

Warto wspomnieć, że sytuacja portu była problemem dostrzeganym przez instytucje finansowe i przewoźników lotniczych. Głównym problemem była niekorzystna umowa z wiodącym przewoźnikiem lotniczym oraz brak porozumienia między wspólnikami dotyczący pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji. Ta sytuacja ograniczała zdolność portu do przyciągnięcia nowych przewoźników i zwiększenia ruchu pasażerskiego.

Wspólnicy i Rozwój Lotniska

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin to spółka z udziałem kapitału państwowego i samorządowego. Wspólnikami są:

  • Samorząd Województwa Mazowieckiego – 36,17% udziałów,
  • Agencja Mienia Wojskowego – 31,56% udziałów,
  • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (obecnie Polskie Porty Lotnicze SA) – 27,86% udziałów,
  • Miasto Nowy Dwór Mazowiecki – 4,41% udziałów.

Ruch Pasażerski

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin przez lata zanotował wzrost ruchu pasażerskiego. W latach 2018-2022 obsłużył następującą liczbę pasażerów:

  • 2018 r. – ok. 3,08 mln pasażerów,
  • 2019 r. – ok. 3,11 mln pasażerów,
  • 2020 r. – ponad 872 tys. pasażerów (okres pandemii),
  • 2021 r. – ok. 1,46 mln pasażerów (okres pandemii),
  • 2022 r. – ok. 3,13 mln pasażerów.

Konsekwencje Umowy i Inne Bariery Rozwoju

Niekorzystna umowa oraz brak możliwości swobodnego kształtowania opłat lotniskowych stanowiły główną przyczynę trudności finansowych portu. Umowa sprzyjała przewoźnikowi, ale nie pozostawiała wystarczającej przestrzeni na rozwój i pozyskiwanie nowych przewoźników. Z tego powodu port miał trudności w generowaniu zysków z opłat lotniskowych.

Brak Planu Generalnego

Brak Planu Generalnego przez długie lata stanowił kolejne wyzwanie. Zarząd portu nie opracował dokumentu, który byłby zgodny z ustawą – Prawo lotnicze. To zaniedbanie miało wpływ na brak spójnej wizji rozwoju portu, co skomplikowało podejmowanie decyzji.

Nieprawidłowości Finansowe i Organizacyjne

Kontrola NIK wykazała również niezgodności z przepisami w działaniach organów spółki. Zgromadzenie Wspólników nie zatwierdziło w terminie sprawozdań zarządu z działalności spółki i sprawozdań finansowych za lata 2018, 2019 i 2020, co skutkowało opóźnieniem w uzyskaniu pełnej informacji finansowej.

Wnioski i Rekomendacje

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin stoi przed wyzwaniami rozwojowymi. Aby przezwyciężyć bariery finansowe i organizacyjne oraz poprawić swoją pozycję na rynku, port musi dążyć do renegocjacji umów, rozwijania infrastruktury, oraz opracowania Planu Generalnego. Ważne jest również, aby organy państwowe i samorządowe współpracowały, aby zapewnić spójność w rozwoju lotniska.

Kontrola NIK podnosi kluczowe kwestie, które wymagają uwagi i działania. Poprawa sytuacji Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin będzie korzystna zarówno dla regionu, jak i całej Polski.

Polecane posty