Przewidywane 10 Milionów Pasażerów na Lotnisku Pyrzowice w 2040 roku

Lotnisko Katowice Pyrzowice

W roku 2040 prognozuje się, że na lotnisku Pyrzowice zostanie obsłużonych ponad 10 milionów pasażerów. Takie przewidywania przedstawił Urząd Lotnictwa Cywilnego w swojej najnowszej analizie ruchu lotniczego w Polsce. To znaczący wzrost w porównaniu z obecnymi liczbami i uczyni Katowice Airport jednym z trzech głównych regionalnych lotnisk w kraju, przekraczającym barierę 10 milionów podróżnych.

Sprawdź parking w pyrzowicach

Odrodzenie Lotnictwa po Pandemii

Po okresie spadku związanym z pandemią COVID-19, lotnictwo wraca na ścieżkę wzrostu. Ekspertów z Uniwersytetu Gdańskiego przewidują, że już w bieżącym roku liczba pasażerów osiągnie poziom zbliżony lub wyższy niż w rekordowym roku 2019. Wariant podstawowy zakłada, że polskie lotniska obsłużą w tym roku 48,1 miliona pasażerów, a optymistyczny scenariusz może doprowadzić do osiągnięcia liczby 58,1 miliona.

Wzrost Pasażerów, Lotów i Przewożonych Towarów

Według prognozy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w kolejnych latach na lotniskach będzie jeszcze tłoczniej. Prognozy zakładają obsłużenie w polskich portach lotniczych 54,5 miliona pasażerów w 2025 roku, 69,6 miliona w 2030 roku, 85,1 miliona w 2035 roku i aż 96,4 miliona w 2040 roku, zgodnie z wariantem podstawowym.

Rosnąca Liczba Operacji i Przewożonych Towarów

Prognoza mówi także o wzroście liczby operacji lotniczych oraz ilości przewożonych towarów i poczty. Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zaznacza, że to tylko potwierdza rosnącą rolę lotnictwa w Polsce.

Analiza Przyszłości Lotniska Pyrzowice

Najważniejszym punktem zainteresowania w kontekście tej prognozy jest przyszłość lotniska Pyrzowice. Prognozy wskazują, że w 2040 roku to lotnisko może obsłużyć 10,3 miliona pasażerów. Warto porównać tę liczbę z 4,4 miliona pasażerów obsłużonych w roku ubiegłym oraz planami na ten rok, które zakładały przebicie po raz pierwszy w historii poziomu 5 milionów podróżnych.

Liderem Wśród Regionalnych Lotnisk

Według ekspertów, Pyrzowice będą jednym z trzech regionalnych portów lotniczych w Polsce, które przekroczą barierę 10 milionów pasażerów do roku 2040. Liderem będzie port lotniczy Balice (15,1 miliona), na drugim miejscu znajdować się będzie Port Lotniczy w Gdańsku (10,8 miliona), a na trzecim Pyrzowice.

Konieczność Inwestycji

Aby osiągnąć te wyniki w 2040 roku, konieczne będą znaczące inwestycje w przepustowość wszystkich polskich portów lotniczych. W przypadku Pyrzowic mówi się o nich od pewnego czasu. Planowane jest wybudowanie nowego terminala obsługującego zarówno odloty, jak i przyloty. Według zapewnień przedstawicieli lotniska, obiekt ten będzie gotowy najpóźniej do końca obecnej dekady. Obecna przepustowość infrastruktury umożliwia około 100 tysięcy startów i lądowań rocznie, podczas gdy w ubiegłym roku odbyło się ich tylko 40 tysięcy. To oznacza, że są nadal duże rezerwy, które pozwalają realistycznie myśleć o obsłudze ponad 10 milionów podróżnych rocznie.

Polecane posty