Zachodniopomorski Port Lotniczy w 2022 roku: Analiza Wyników

Lotnisko Szczecin Goleniów

Zachodniopomorski Port Lotniczy w roku 2022 odnotował straty, ale jesteśmy świadkami znacznego poprawienia się sytuacji w porównaniu do wyników z 2021 roku. Spółka, która ma czterech głównych współwłaścicieli, tj. gminę miasta Szczecin (38% udziałów), Polskie Porty Lotnicze (PPL, 35%), województwo zachodniopomorskie (25%), oraz gminę Goleniów (2%), jest teraz gotowa na wyzwania przed sobą.

Sprawdź lotnisko goleniów parking strzeżony

Dochody i Ruch Lotniczy

W roku 2022 przychody ze sprzedaży goleniowskiego portu lotniczego wyniosły niespełna 13,9 mln zł. To zdecydowanie lepszy wynik niż w roku 2021, a jedynie o 1,4% gorszy niż w roku 2019. To znak, że port lotniczy Szczecin-Goleniów zaczyna powracać do formy. W roku ubiegłym na szczecińskim lotnisku pojawiło się prawie 420 tys. podróżnych, co oznacza wzrost o 131% w porównaniu z rokiem 2021. Mimo to, aby dorównać wynikom z roku 2019, brakuje jeszcze ponad 150 tys. pasażerów, co stanowi 27,3% różnicy. Łączna liczba operacji lotniczych wyniosła 3782, a średnia liczba pasażerów na pokładzie samolotu wyniosła 111.

Koszty i Finanse

Koszty działalności operacyjnej wzrosły do 23,7 mln zł, co oznacza wzrost o 16,4% w porównaniu z 2021 rokiem, ale tylko o 3,7% w porównaniu do roku 2019. Największym składnikiem tych kosztów były wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, które wyniosły 10,5 mln zł. Amortyzacja wyniosła 5 mln zł, a usługi obce 3,8 mln zł. Warto zauważyć, że koszty zużycia materiałów i energii znacząco wzrosły, osiągając prawie 95% wzrostu w przypadku Szczecina. Niemniej jednak, saldo innych wpływów i wydatków operacyjnych zamknęło się na poziomie dodatnim, wynosząc 470 tys. zł.

Strata z działalności operacyjnej wyniosła 7,6 mln zł, co oznacza spadek o 30% w porównaniu z 2021 rokiem i o 5% w porównaniu z 2019 rokiem. EBITDA, czyli rezultat operacyjny plus amortyzacja, wyniósł ujemne 2,5 mln zł. Działalność finansowa przyczyniła się do zwiększenia straty netto do 10,7 mln zł, ale jest ona o 1,6 mln zł niższa niż w roku 2021 i zaledwie o 172 tys. zł wyższa niż rezultat z 2019 roku.

Wskaźniki Finansowe

Suma aktywów zachodniopomorskiej spółki zwiększyła się o 9 mln zł, głównie dzięki inwestycjom krótkoterminowym. Kapitał zakładowy zmalał o 117 mln zł, a podstawowy kapitał o 856 tys. zł. Zadłużenie, w tym zobowiązania i rezerwy na zobowiązanie, wzrosło o 10 mln zł. Warto zaznaczyć, że choć nie prowadzono działalności inwestycyjnej w roku 2022, to nadal istnieje plan na przyszłość, związany z dziewięcioma projektami, które mają zostać zrealizowane w najbliższym czasie.

Perspektywy na Przyszłość

Mimo trudności, jakie mogą pojawić się w roku 2023, kierownictwo portu lotniczego Szczecin-Goleniów jest optymistycznie nastawione dzięki wzmożonemu ruchowi turystycznemu. Niekorzystne wydarzenia, takie jak wojna w Ukrainie, nie powinny znacząco wpłynąć na kondycję firmy. Spółka jest gotowa na wyzwania i kontynuację rozwoju w nadchodzących latach.

Wniosek z tego wszystkiego jest taki, że Zachodniopomorski Port Lotniczy nadal stara się odzyskać swoją pozycję i wraz z rozwojem ruchu lotniczego ma szansę na poprawę swojego wyniku finansowego.

Polecane posty