Zmiana Oznakowania Drogi Startowej na Lotnisku w Katowicach

Lotnisko Katowice Pyrzowice

Na Lotnisku w Katowicach doszło do istotnej zmiany w oznakowaniu jedynego pasu startowego. To wydarzenie, które zainteresuje nie tylko pasjonatów lotnictwa, ale także podróżnych korzystających z tego lotniska. Przedstawimy ci tę zmianę oraz jej wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność operacji lotniczych.

Sprawdź parking katowice airport

Zmiana Numeracji

Do tej pory, na wschodnim krańcu drogi startowej widniały oznaczenia cyfrowe 2 i 7, podczas gdy na zachodnim końcu znajdowały się liczby 0 i 9. Jednak w ostatnich dniach dokonano zmiany, zastępując cyfrę 27 liczbą 26, a cyfrę 09 liczbą 08. Co doprowadziło do tej korekty? Kluczową rolę odegrała zmiana wskazań kierunku magnetycznego.

Zmiana Związana z Kierunkiem Magnetycznym

6 października 2022 roku na Katowice Airport przeprowadzono zmianę oznakowania identyfikacji jedynej drogi startowej. Osoby zainteresowane lotnictwem doskonale wiedzą, że droga startowa w Pyrzowicach była podzielona na dwa odcinki o numerach 27 (od zachodu) i 09 (od wschodu). Jednak z powodu niewielkich zmian w pomiarach kierunku magnetycznego, Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego zaleciła zmianę oznaczenia, aby dostosować je do rzeczywistego azymutu magnetycznego. Takie badania zgodności przeprowadza się raz na pięć lat, a sama zmiana oznakowania jest rzadkością.

Dlaczego Oznakowanie Zmienia Się?

Oznakowanie identyfikacji drogi startowej nie jest stałe, ponieważ igła kompasu nie wskazuje dokładnie na północ geograficzną, lecz na północ magnetyczną, która jest dynamiczna i podlega zmianom. W efekcie oznakowanie identyfikacji drogi startowej może z czasem przestać być zgodne z rzeczywistym kierunkiem magnetycznym. Lotnisko w Pyrzowicach wyjaśnia to na swoim blogu internetowym.

W 2017 roku kierunek lądowania od zachodu, czyli od strony Tarnowskich Gór, miał azymut magnetyczny wynoszący 265°09’, podczas gdy kierunek lądowania od wschodu, czyli od Siewierza, miał azymut 85°06’. Jednak w 2022 roku te wartości uległy zmianie. Dla kierunku lądowania od zachodu obecnie wynoszą one 264°39’, a dla kierunku lądowania od wschodu 84°36’. To właśnie te zmiany skłoniły do aktualizacji oznakowania, z RWY 27 na RWY 26 oraz z RWY 09 na RWY 08.

Bezpieczne i Dokładne Prace

Wszystkie prace związane z tą zmianą zostały przeprowadzone zgodnie z precyzyjnym harmonogramem, który był dostępny dla użytkowników lotniska za pomocą NOTAM (Notice to Airmen – Ogłoszenie dla Lotników). Te notyfikacje informują pilotów i przewoźników o czasowym zamknięciu poszczególnych części pola manewrowego. NOTAMy zostały opracowane z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, aby przewoźnicy mieli czas na dostosowanie swoich planów lotów.

Dodatkowo, dokonano zmian w systemach AWOS (Automatyczny System Pomiarów Parametrów Meteorologicznych), ATIS (Automatyczny System Informacji Lotniczej) oraz w panelu sterowania oświetleniem nawigacyjnym. Dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu służb lotniska, cały proces przebiegł płynnie i nie wpłynął negatywnie na punktualność startów i lądowań na lotnisku Pyrzowice. To z pewnością dobra wiadomość dla wszystkich pasażerów i przewoźników korzystających z tego lotniska.

Wnioski

Zmiana oznakowania identyfikacji drogi startowej na Lotnisku w Katowicach jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i dokładności operacji lotniczych. To dowód na to, że lotniska są stale monitorowane i dostosowywane do zmieniających się warunków. Pasjonaci lotnictwa oraz podróżni mogą być pewni, że obsługa lotniska dba o ich bezpieczeństwo i komfort podróży.

Polecane posty